<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

ARROW

13.12.2018 11:02:22

Vielä kerran ARROW Käyttäjä­päivät - katsaus syksyn makeim­paan asiakas­tilaisuu­teen

IMG_0054

Marraskuun alkupuolelle järjestimme yhdeksättä kertaa asiakkaillemme ARROW Käyttäjäpäivät-seminaarin Jyväskylän Paviljongissa. Tapahtuma keräsi ennätysyleisön, yli 200 teollisuuden ammattilaista kokoontui kuulemaan case-puheenvuoroja modernista valmistuksen johtamisesta ja kehittämisestä. Näkemyksiä ja käyntikortteja vaihdettiin vielä ensimmäisen illan mittaan ARROW25-juhlatilaisuudessa.

 

arrow käyttäjäpäivät

 

 

Digitalisaatio valmistavassa teollisuudessa

ARROW Käyttäjäpäivät 2018 puhujana Henrik DettmannEnsimmäisen päivän aikana keskityimme älykkään, modernin valmistuksen johtamiseen ja kehittämiseen. Päivän avasi keynotella Suomen koripallomaajoukkueen valmentaja Henrik Dettmann aiheella ”Pelaajien peli”, jossa hän puhuttelevalla tavalla totesi intohimon, tunteen ja energian olevan ne voimat, jotka työelämässä vievät eteenpäin ja tuloksiin. Dettmann kuvaili, kuinka tärkeää on tunnistaa oma itsensä, omat vahvuudet ja ymmärtää kuinka näemme ja koemme toinen toisemme. Yksilön ja yksilön vahvuuksien hyödyntäminen ja tukeminen työelämässä on yhtä merkityksellistä ja tuloksellista kuin pelikentilläkin.

Päivän aihepiirin avauspuheenvuorossa ARROWn toimitustiimin johtaja Sami Kajan avasi keskustelun digitalisaation tilanteesta valmistavassa teollisuudessa. Saimme näkemystä siitä, mitä digitalisaatio on ja mitä se ei ole.

”Digitalisaatio ei ole nykyisten toimintamallien viemistä digitaaliseen muotoon. Digitalisaatio ei ole jotain, minkä IT-osasto tulee toimittamaan. Digitalisaatio ei ole projekti, jolla on loppumispäivämäärä.”

Mitä digitalisaatio sitten on?

”Digitalisaatio on teknologiaa, ihmisiä ja prosesseja. Digitalisaation ytimessä on johtaminen, ei teknologia. Digitalisaatio on laaja muutosprosessi, joka lävistää koko yritystoiminnan ja toimintamallit.”

 

Huippumodernia tuotannonjohtamista Altialla ja ABB:llä

ARROW Käyttäjäpäivät 2018 puhujana Markus Valtonen AltialtaEnsimmäisen päivän muissa puheenvuoroissa kuulimme upeat asiakastarinat tuotannon kehittämisen ja johtamisen saralta. Tuotantopäällikkö Markus Valtonen Altialta kertoi omassa esityksessään yhtiön MES-järjestelmän uudistusprojektista, jossa ARROW-ratkaisuja otettiin käyttöön. Projekti ja tulokset ovat malliesimerkki siitä, miten hyvin suunniteltu, oikein johdettu ja osallistava järjestelmäprojekti, ei pelkästään projektina saada maaliin, vaan kuinka se jää elämään jatkuvan parantamisen toimintamalliksi. Saatoimme kaikki yhtyä Markuksen sanoihin: ”Järjestelmä kyllä tukee muutosta, mutta pelkkä käyttöönotto ei muuta mitään. Ihmisten johtaminen ja motivointi on elintärkeää.”

Lue koko Altian menestystarina täältä.

ARROW Käyttäjäpäivät 2018 puhujana Josi Roppola ja Keijo Kaukonen ABB:ltäABB:n puheenvuorossa Keijo Kaukonen ja Josi Roppola kertoivat ABB Porvoon tehtaan matkasta kohti operatiivista huippusuorituskykyä. Case ABB Porvoo oli aito ja rehellinen kuvaus siitä, kuinka herääminen kehittämisen mahdollisuuksiin syntyi benchmarkkaamalla tuotannon suorituskykyä oman toimialueen ulkopuolelta. Suunnitelmallisella kehittämisellä Porvoon organisaatio on saanut aikaan merkittäviä tuloksia tuottavuuden parantamisessa ja jossa ihmisten johtaminen niinikään on ollut tärkeässä roolissa.

 

Kohti maailmanluokan kunnossapitoa – tarinoita meiltä ja muualta

Toisena seminaaripäivänä ARROWlta Key Customer Manager Ville Vilhun asiantuntijapuheenvuorossa kuulimme vahvan tietopaketin kunnossapidon kehittämisestä kohti maailmanluokan kunnossapitoa. Käyttäjäpäivien palautteesta saimme iloisina poimia osallistujien kommentteja Villen puheenvuorosta:

Paras esitys, jonka olen kunnossapidon kehittämisestä kuullut. Esitys oli kattava paketti kunnossapidon tietoa. Erittäin hyödyllinen omaa kehitystyötä varten”

ARROW Käyttäjäpäivät 2018 JyväskylässäPäivän muissa puheenvuoroissa kuulimme Olvi Groupin 5 tehtaan matkasta kohti operatiivista huippusuorituskulttuuria. A Le Coq panimon tekninen johtaja Rein Sööt kertoi lisäksi ARROWn Energy Track-sovelluksesta, jolla on mahdollistettu energiankulutuksen seuranta ja löydetty siihen liittyvät säästökohteet. Vastuullisuus Olvin arvona näkyikin upeasti myös Lauri Multasen ja Joni Lehdon puheenvuoroissa. 

Asiakkaamme Esa Aarnio Advenilta ja Matti Piirainen Mondo Mineralsilta esittelivät omissa puheenvuoroissaan Novi-kunnossapitojärjestelmän käyttöönoton vaiheita. Advenilla kyse oli kunnossapitojärjestelmän vaihdosta. Järjestelmän piirissä ovat tällä hetkellä Suomesta lähes sata laitosta ja Ruotsista puolet tästä. Aarnion oppeja projektista olivat mm. ”On oltava perusteltu syy, jotta vikaa, poikkeamaa tai kunnossapidon suunnitelmaa ei tallennettaisi järjestelmään. Toimintatapojen luominen, yhdenmukainen laitehierarkia, riittävä määrä pääkäyttäjiä ja sopivin askelin eteenpäin kohti tavoitetta ovat järjestelmän perustamisen kulmakiviä.”

ARROW Käyttäjäpäivät 2018 Jyväskylässä

Upeat kaksi päivää päättyivät yhteiseen keskusteluun, jossa saimme yhdessä osallistujien kanssa todeta, että päiviltä jäi paljon vietävää omaan organisaatioon innostuksen, motivaation, ideoiden ja oppien muodossa.

Tapaamisiin jälleen näissä merkeissä syksyllä 2020!

 

Jaa artikkeli: