<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

1.12.2016 15:30:28

Työturvallisuus osana kunnossapidon päivittäisjohtamista

Työturvallisuus

Teollisuuden työturvallisuuteen on alettu panostaa yhä enemmän viime vuosien aikana. 70-90% valmistavan teollisuuden työturvallisuushavainnoista poikii työtä tehtaan kunnossapitoporukalle. Tämä kokonaisuus on saatava hallintaan ja tässä blogitekstissä tarkastelemme aihetta kunnossapitojärjestelmän näkökulmasta.

Suuri osa työtapaturmista aiheutuu viallisista laitteista, joiden kunnossapito on laiminlyöty tai se on riittämätöntä. Tehokkaan kunnossapidon avulla laitteet voidaan pitää turvallisen työskentelyn edellyttämässä kunnossa. Suunnitelmallinen ja oikea-aikainen kunnossapito onkin yksi työturvallisuuden perusedellytyksistä.  

Kunnossapitojärjestelmän rooli työturvallisuuden parantajana

Kunnossapitojärjestelmällä on suuri merkitys tehokkaan ja turvallisen kunnossapidon suunnittelussa sekä toteutuksessa. Tehokkaasti toimivassa kunnossapitojärjestelmässä työturvallisuus ja kunnossapito nivoutuvat tiukasti yhteen.

Työturvallisuushavainnot sekä tarkastuskierrokset ovat hyviä esimerkkejä tehtävistä, jotka tulisi kunnossapitojärjestelmään perinteisten kunnossapitoon liittyvien asioiden ohella kirjata. Hyvässä järjestelmässä kirjatusta turvallisuushavainnosta on mahdollista generoida suoraan kuvallinen työpyyntö kunnossapidolle. Jokaiselle havainnolle voidaan myös asettaa vastuuhenkilö. Vastuuhenkilöä ja/tai muuta asiaan liittyviä henkilöitä voidaan informoida asiasta vaikkapa automaattisella sähköpostiviestillä. Tällä menetelmällä turvallisuushavainto tulee  dokumentoitua, sen vaatimat toimenpiteet voidaan ottaa työn alle ja asian etenemisen seuranta helpottuu.

Monissa yrityksissä työturvallisuushavainnot on perinteisesti hoidettu paperisilla lomakkeilla tai niitä on ylläpidetty erillisessä turvallisuusjärjestelmässä. Molemmissa systeemeissä on haasteita. Lippulappujen huomioon ottaminen päivittäisessä kunnossapidossa on haasteellista ja seuranta käytännössä mahdotonta. Erilliseen turvallisuusjärjestelmään dokumentoitu havainto edellyttää edelleen asian ilmoittamista kunnossapidolle. Kunnossapidon toimenpiteet havainnon korjaamiseksi eivät myöskään näy turvallisuusjärjestelmässä, ainakaan ilman erillistä integraatiota.

Kunnossapitojärjestelmän avulla työturvallisuudesta saadaan läpinäkyvää. Koko organisaation on mahdollista seurata tapahtumien dokumentointia sekä asioiden etenemistä reaaliaikaisesti esimerkiksi tehtaan infotv-ruuduilta.

Työturvallisuuden tavoite on välttää tapaturmat

Keskeistä kunnossapidon päivittäisjohtamisessa on varmistaa tuotannon jatkuvuus ja tuotteiden hyvä laatu sekä ylläpitää kilpailukykyä. Asiallisella kunnossapidolla pidetään koneet ja työympäristö myös turvallisina ja käyttövarmoina sekä suojellaan huoltotyöntekijöitä ja muita samassa työympäristössä työskenteleviä.

Kerätty tieto työturvallisuudesta edesauttaa erilaisten riskiarviointien tekemisessä sekä helpottaa myös kunnossapidon suunnittelua. Näiden tavoitteena on havaita työturvallisuuteen liittyvät ongelmat ja puutteet ajoissa - ja välttää tapaturma.

Haluatko lisätietoja?

Tutustu tietopankkiimme saadaksesi lisätietoja kunnossapidon kehittämisestä.


Jaa artikkeli: