Tuottavuus kasvuun tiedolla johtaen

Tiedolla johtaen on mahdollista vähentää ylimääräistä työtä ja näin myös Lean-ajattelusta tuttua hukkaa valmistavassa teollisuudessa. Mitä enemmän ja automatisoidummin tietoa kerätään ja jaetaan, sitä helpompaa on keskittyä oleelliseen.

Kun tuotannon tiedonkeruujärjestelmä tai perinteisesti puhuttu koneseurantajärjestelmä kerää systemaattisesti dataa tuotantokoneilta, on päivittäin mahdollista tehdä valintoja, jotka ohjaavat tuotantoa parempaan suuntaan. Haasteiden ja poikkeamien selvittäminen tehostuu ajantasaisen tiedon avulla.

Automaattisesti tuotantokoneilta kerätyn tiedon lisäksi tuotannon operaattorilla on tärkeä rooli kerätyn tiedon rikastajana. Tuotannon operaattorin tekemien tarkastuksien ja havaintojen kirjaaminen on faktoihin perustuvaa ennakointia.

Jatkuvaa seurantaa helpottaa huomattavasti, jos tuotantokoneiden sekä tuotannon operaattoreiden tuottama tieto saadaan visuaaliseen muotoon ja näkyväksi kaikille tietoa tarvitseville. Visuaalisen tiedonjaon avulla koko tuotantolaitoksen tilannekuvaan saadaan kattava näkymä yhdellä silmäyksellä.

Lue lisää aiheesta:

Haluatko lisätietoja?

Tuotannon johtamista tukevan järjestelmän valinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Tutustu järjestelmäratkaisuihimme täällä.