<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

12.8.2016 13:03:04

Tehokkaasti hyödynnetyn kunnossapitojärjestelmän 5 etua

Tuotannon kunnossapito

Kunnossapitoa tarvitaan paitsi olemassa olevien vikojen korjaamiseen sekä huoltotoimenpiteisiin käyttövarmuuden takaamiseksi, myös yhä enenevissä määrin ns. piilevien vikojen havaitsemiseen ja kuntoon laittamiseen. Kunnossapidon hallinnassa ja kehittämisessä hyvin toimivalla kunnossapitojärjestelmällä onkin merkittävä rooli.

ARROW asiantuntijoiden mukaan tehokkaasti hyödynnetty kunnossapitojärjestelmä tuo muun muassa seuraavanlaisia etuja:

Tuotannon ja kunnossapidon yhteistyö

Yhteistyö tuotannon ja kunnossapidon välillä helpottuu huomattavasti yhteisen kunnossapitojärjestelmän avulla. Toiminnan suunnitelmallisuus paranee ja esimerkiksi tuotannon suunnittelu helpottuu, kun tuotannon tekemät vikailmoitukset ja huoltopyynnöt sekä näiden eteneminen ovat reaaliaikaisesti kaikkien nähtävillä.

Käyttäjäkunnossapidon seuranta

Kun myös tuotannon työntekijöillä on pääsy kunnossapitojärjestelmään, on sinne mahdollista tallentaa käyttäjäkunnossapidon ohjeita sekä kirjata tuotannon työntekijöiden itse tekemiä huoltotoimenpiteitä. Tehokkaasti toimivassa kunnossapitojärjestelmässä myös käyttäjäkunnossapidon toimenpiteiden seuranta on reaaliaikaista ja tarvittavat raportit on mahdollista muodostaa automaattisesti.

Alkavien vikojen seuranta ja ennakointi

Elinkaarianalyysin avulla on mahdollista nähdä, miten koneiden huolto- ja varaosatarpeet kehittyvät. Tämän tiedon avulla pystytään arvioimaan missä vaiheessa koneita kannattaa uusia.

Reaaliaikaisen seurannan avulla pystytään myös ennakoimaan alkavia vikoja jo ennen kuin niillä on vaikutusta itse tuotantoon. Helposti saatavilla oleva huolto- ja vikahistoriatieto helpottaa myös tulevien huoltojen suunnittelua -  tiedon avulla tarvittavat varaosat on mahdollista tilata ja asentajien resurssit varata valmiiksi.

Alihankkijoiden käytön optimointi

Tehokkaasti käytetyn kunnossapitojärjestelmän avulla on mahdollista seurata paitsi omien resurssien, myös mahdollisten alihankkijoiden tekemiä sekä tekemättömiä töitä ja näin optimoida toimintaa tiedon perusteella. Reaaliaikaisen tiedon avulla on helppo arvioida esimerkiksi oman henkilökunnan rekrytointitarpeita tai mahdollisten alihankkijoiden käyttöä lisäämistä.

Työturvallisuuden hallinta

Hyvässä kunnossapitojärjestelmässä on mahdollista ottaa kantaa myös työturvallisuusasioihin, esimerkiksi riskiarviointeihin, työlupiin ja erilaisiin viranomaisilmoituksiin. Järjestelmää on myös mahdollista hyödyntää työturvallisuuden johtamisen työkaluna.

 

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Kunnossapitojärjestelmä - osana ERP:iä vai erillinen järjestelmä?lukeaksesi loput edut sekä saadaksesi lisätietoja kunnossapidon hallinnasta ja kehittämisestä. Oppaassa kerromme myös, miten puhtaasti kunnossapitoon tarkoitettu järjestelmä eroaa erilaisista ERP-järjestelmään liitetyistä kunnossapidon ratkaisuista.

Kunnossapitojärjestelmä - osana ERP:iä vai erillinen järjestelmä?

 

Jaa artikkeli: