Betydelsen av produktionsorienterat och förebyggande underhåll har ökat under de senaste åren. Därför har man inom många företag ända upp till högsta ledningen börjat förhålla sig mer kritiskt till underhållet med tanke på affärsverksamheten. Att börja använda ett underhållssystem är en god start på vägen mot utveckling, eftersom syftet med införandet av ett system är också att få till stånd ändringar i själva verksamheten. 

Valet av system som stöder underhållet är alltid ett strategiskt beslut som påverkar vardagen för många som arbetar i företaget. En omsorgsfull genomgång underlättar inte bara valet av en systemlösning som tillgodoser just det egna företagets behov utan påskyndar även införandet av programvaran.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Vad bör man ta hänsyn till innan man anskaffar ett underhållssystem?
  • Vilka fördelar lönar det sig att söka i ett underhållssystem?
  • Hur väljer du rätt system?
  • Vad ska man beakta när man väljer en systemleverantör?

guide_maintenance_system_buyers_guide_cover_sv

Ladda ner snabbguiden genom att fylla i det bifogade formuläret. Guiden är helt gratis och du är inte bunden av något av det.