När rollen för underhållsändringar och teknik utvecklas måste företag ofta ändra sitt underhållsinformationssystem. Dessutom blir användningen av systemet med olika terminaler, såsom surfplattor och smartphones, samt användarunderhåll och tidsbaserat underhåll vanligare.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Vad är vikten av effektivt produktionsunderhåll?
  • När lönar det sig att överväga att byta underhållssystem?
  • Vad bör man beakta vid byte av underhållssystemet?

Vi också presenterar fyra case-exempel av olika slag som handlar om att byta underhållssystem.

guide_maintenance_system_changers_guide_cover_sv

Ladda ner handboken genom att fylla i det bifogade formuläret. Handboken är helt gratis och du är inte bunden av något av det.