För att mäta och utveckla underhållet behövs indikatorer och nyckeltal, det vill säga KPI:er (key performance indicator). Nyckeltal är en väsentlig del av utmärkt underhållshantering.

Enligt våra experter presenterar vi 5 viktiga underhållsindikatorer i detta material. Genom att aktivt följa med utvecklingen av de här indikatorerna och nyckeltalen och genom att genomföra ändringar i verksamheten utgående från data som mätts ut är det möjligt att få grepp om utvecklingen av underhållsverksamheten.

I materialet svarar vi t.ex. följande frågor:

  • Varför är det viktigt att mäta effektiviteten i underhållet?
  • Hur väljer du rätt meter?
  • Vilka meter och indikatorer bör övervakas särskilt?

5_important_maintenance_meters_cover_sv

Ladda ner handboken genom att fylla i det bifogade formuläret. Handboken är helt gratis och du är inte bunden av något av det.