<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Lean-päivittäisjohtaminen

4.7.2017 10:00:00

Suosituimmat artikkelit Leaniin liittyen

Lean

Keräsimme tähän artikkeliin kesälukemiseksi blogimme suosituimmat artikkelit Leaniin ja päivittäisjohtamiseen liittyen. Mukavia lukuhetkiä!

Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten asioiden sijaan. Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta. Tuottavuutta ei kuitenkaan ole tarkoitus parantaa nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja tuotannosta.

Mistä Leanissa oikein on kyse ja mitkä ovat toiminnot aiheuttavat Lean-filosofian mukaisesti hukkaa? Lue lisää.

Päivittäisjohtamisen merkitys teollisuudessa

Päivittäisjohtamisen tavoitteena on lean-ajattelun mukaisesti seurata tuotannon virtausta ja sujuvuutta eli valmistuksen tahdissa pysymistä. Päivittäisjohtamista voisikin verrata muusikoiden käyttämään metronomiin, joka auttaa pitämään halutunlaisen tahdin yllä - joka päivä.

Miten päivittäisjohtamista toteutetaan käytännössä? Lue lisää.

5S-menetelmällä siisteyttä ja järjestystä tuotantotiloihin

5S on alun perin Japanissa kehitetty viisiportainen työympäristön organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta sekä työturvallisuutta.

Tuotantoympäristössä 5S on yksi Lean-johtamisfilosofian työkalu, jonka tarkoitus on arvoa lisäämättömien toimintojen, eli hukkien parempi tunnistaminen ja poistaminen prosesseista. Lue lisää.

Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?

Maailmalla paremmin nimellä Shop Floor Management tunnettu päivittäisjohtaminen on yksi ajankohtaisimmista Lean-johtamisen aiheista. Käsitteenä päivittäisjohtamisella tarkoitetaan tuotantotiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria.

Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannossa tapahtuvien ongelmien ja haasteiden seurantaan sekä niiden ratkomiseen päivätasolla, perinteisen kuukausiraportoinnin sijaan. Lue lisää.

Haluatko lisätietoja?

Muut Lean-aiheiset artikkelimme löydät täältä. Löydät aiheeseen liittyen lisätietoa myös maksuttomista oppaistamme.

Mistä aiheista sinä haluaisit lukea lisää tulevaisuudessa? Otamme mielellämme vastaan toiveitanne, kerro ideasi meille!

Jaa artikkeli: