<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

MES

15.5.2019 10:03:23

Pakkauslinjan pullonkaulat laskevat tuotannon tehokkuutta

Blogi: Pakkauslinjan pullonkaulat laskevat tuotannon tehokkuutta | ARROW Engineering

Tuotannon pakkausosaston toimivuudella on vaikutus tuotantotehokkuuteen. Lean-ajattelun periaatteilla voidaan minimoida tuotannossa esiintyvää hävikkiä ja parantaa näin laatua ja pienentää kustannuksia – myös pakkauslinjalla. Pakkauslinjoilla pullonkauloja aiheuttavat tyypillisesti tuotantoprosessissa tapahtuvat pysähdykset tai materiaaliin liittyvät odotukset, tekniset ongelmat koneissa ja laitteissa sekä tuotevaihdot. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin pakkauslinjan tiedonkeruusta sekä kahdesta tyypillisimmästä pullonkaulasta.

Pakkauslinjan tiedonkeruu paljastaa pullonkaulat

Pakkauslinjan ongelmakohtien selvittäminen vaatii tietoa. Tarvittava tieto nykytilanteesta jatkuvan parantamisen tueksi saadaan keräämällä tietoa pakkauslinjan koneilta sekä operaattoreilta. Mitä enemmän ja automatisoidummin tietoa kerätään ja jaetaan, sitä helpompaa on keskittyä oleelliseen. Automaattinen ja reaaliaikainen tiedonkeruu linjalta voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Keruutapa valitaan asiakkaan konekanta ja tehdasinfra huomioiden.

Nykytilanteen selvittämisessä voidaan paikantaa pakkauslinjalla esiintyvät pullonkaulat, jotka hidastavat tuotantoa ja aiheuttavat katkoksia tuotantosuunnitelmaan. Kaksi yleisintä pakkausprosessin tehokkuutta laskevaa pullonkaulaa ovat laitehäiriöt ja tuotevaihdot.

Laitehäiriöt

Pakkauslinjan koneilta automaattisesti kerätty tieto operaattorin rikastamana on luotettava lähde koneiden pysähdysten ja häiriöiden selvittämiseksi. Kerätyn tiedon avulla voidaan tarkastella linjan häiriöiden kestoa sekä häiriöiden syitä (lue lisää tuotannon häiriöistä täältä). Tämä auttaa pakkauslinjan toimivuuden kehittämisessä ja pakkauslinjan koneiden ennakoivan kunnossapidon suunnittelussa.

Andon-menetelmällä voidaan nopeuttaa häiriöiden ratkaisua ja lyhentää niistä johtuvia tuotantokatkoja myös pakkauslinjoilla. Andon-toimintafilosofian päätarkoitus on parantaa tiedonkulkua ongelmien ilmetessä. Andon-menetelmän avulla ongelmien ratkomiseen päästään käsiksi nopeammin ja ongelman juurisyy poistetaan heti, jotta tuotanto voi jatkua mahdollisimman nopeasti.

Tuotevaihdot

Pakkauslinjoilla pakataan yleensä useita erilaisia tuotteita, mikä vaatii pakkauslinjan komponenttien ja asetusten muuttamista kunkin tuotteen mukaisiksi. Vaihtotöiden ajan pakkauslinja on pois toiminnasta. Tämän vuoksi vaihtoihin kuluva aika halutaan minimoida.

SMED (Single Minute Exchange of Die) on tuotevaihtoaikojen optimointiin tarkoitettu Lean-menetelmistä tuttu työkalu. Sen tarkoituksena on vähentää tuotantolinjojen tuotevaihtoihin kuluvaa kokonaisaikaa. Lisätietoa SMED-menetelmästä saat täältä.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme Kehitä ja johda tuotannon pakkauslinjojen tehokkuutta ketterästi saadaksesi lisätietoja tuotannon pakkauslinjojen tehostamisesta. Oppaassa kerromme, miten tiedonkeruu pakkauslinjoilta kannattaa toteuttaa ja mitä pakkausosaston päivittäisjohtamisessa kannattaa huomioida.

Lataa maksuton opas: Kehitä ja johda tuotannon pakkauslinjojen tehokkuutta ketterästi

Jaa artikkeli: