Varmista sujuva tuotanto Lean-periaatteiden avulla

Valmistavassa teollisuudessa päivittäisjohtamisen tavoitteena on Lean-ajattelun mukaisesti seurata tuotannon virtausta ja sujuvuutta eli valmistuksen tahdissa pysymistä. Päivittäisjohtamisessa oleellista on keskittyä tuotannossa tapahtuvien ongelmien ja haasteiden seurantaan sekä niiden ratkomiseen päivätasolla, perinteisen kuukausiraportoinnin sijaan.

Päivittäisjohtaminen eli maailmalla paremmin tunnettu shop floor management palvelee yrityksen arvotuotantoa, oli kyseessä sitten tuotteiden tai erilaisten palveluiden valmistus. Käsitteenä päivittäisjohtamisella tarkoitetaan tuotantotiloissa tapahtuvaa avointa, läpinäkyvää ja osallistavaa johtamisen kulttuuria ja palaverikäytänteitä. Käytännössä päivittäisjohtamisen malli auttaa yrityksen henkilöstöä fokusoimaan toimintaansa juuri siihen, mikä on tärkeää juuri nyt.

Lue lisää aiheesta:

Haluatko lisätietoja?

Tuotannon johtamista tukevan järjestelmän valinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Tutustu järjestelmäratkaisuihimme täällä.