<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

22.3.2019 8:30:00

Miten tunnistat energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän?

Miten tunnistat energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän?

Energiasektorilla tuotannon koneet ja laitteet ovat suuria investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin tehokkaalla käytöllä. Tehokas ja ennakoiva kunnossapito maksimoi energiatuotannon koneiden ja laitteiden käyttöasteen sekä elinkaaren. Kunnossapidon hallinnassa ja kehittämisessä hyvin toimivalla kunnossapitojärjestelmällä sekä asiantuntevalla järjestelmätoimittajalla on merkittävä rooli. Tässä artikkelissa kerromme vinkkejä siihen, miten tunnistat juuri energiateollisuuden kunnossapitoon sopivan järjestelmäratkaisun ja -toimittajan.

Kunnossapidon tarpeet energiateollisuudessa

Energiateollisuudessa kunnossapitojärjestelmän fyysinen käyttöalue on laaja. Esimerkiksi lämmöntuotannossa on tyypillistä, että varsinaisen käyttökohteen eli päävoimalaitoksen lisäksi on useita pienempiä alueellisia lämpökeskuksia sekä useissa tapauksissa myös esimerkiksi kaukolämpö- ja kaasuverkostoja. Tämä edellyttää kunnossapitojärjestelmältä päätelaite- ja käyttöpaikkariippumattomuutta: järjestelmää tulee voida käyttää missä tahansa esim. älypuhelimella tai tabletilla.

Valvottavana voi olla myös miehittämättömiä laitoksia, jolloin etävalvonta ja hälytykset ovat tarpeen osana kunnossapidon järjestelmäratkaisua.

Laki asettaa erityisvaatimuksia energiateollisuuden kunnossapidolle ja edellyttää esimerkiksi laitospäiväkirjan ylläpitämistä. Laitospäiväkirjan ylläpitäminen onnistuu mutkattomasti, kun se tehdään sähköisessä muodossa.

Kunnossapitojärjestelmän valinta

Kunnossapitojärjestelmän tulisi olla helposti sopeutettavissa energiateollisuudessa toimivan yrityksen ydinprosesseihin sekä personoitavissa erilaisiin käyttötarpeisiin. Sen avulla tulisi myös olla mahdollista aidosti tukea ja kehittää kunnossapidon prosesseja energiateollisuuden erityistarpeet huomioiden.

Energiateollisuuden kannalta tärkeitä ominaisuuksia kunnossapitojärjestelmässä:

  • Selainpohjaisuus

  • Mobiilikäyttö

  • Käyttöpäiväkirja

  • Käyttäjäystävällisyys

  • Muokattavuus käyttäjien tarpeiden mukaan

Järjestelmätoimittajan merkitys

Paitsi itse järjestelmätuotteen, myös järjestelmätoimittajan valinnalla on suuri vaikutus kunnossapidon kehittämisprojektissa. Järjestelmätoimittajan valinnassa on hyvä huomioida energiateollisuuteen liittyvän asiantuntemuksen ja kokemuksen lisäksi myös toimittajan kehityshalu.

Vaikka järjestelmän hankintaa pidetään usein IT-projektina, on IT:llä lopulta hyvin tekninen sivurooli kokonaisvaltaisessa kunnossapidon kehittämisessä. Osaavan järjestelmätoimittajan tulisikin tuntea ja ymmärtää hyvin sekä energiateollisuuden kunnossapidon että tuotannon problematiikkaa.

Toimittajan referenssit energiateollisuuden asiakkuuksista auttavat osaavan järjestelmäkumppanin valinnassa. Energiateollisuuden referenssien lisäksi voit hyödyntää sellaisia asiakascaseja, joissa esimerkiksi lähtökohdat järjestelmän hankinnalle tai käyttöönotolle asetetut tavoitteet ovat olleet saman tyyppiset.

Järjestelmätoimittajaa valitessa kannattaa varmistaa, että yhteistyö jatkuu järjestelmän käyttöönoton jälkeenkin. Hyvään kumppanuuteen kuuluu teknisen tuen lisäksi jatkuva kunnossapidon toiminta- sekä asiantuntijuustuki.

Voit tutustua ARROWn energia-alan referensseihin täältä.

ARROW Novi

ARROW Novi on järjestelmä ennakoivan kunnossapidon moderniin hallintaan ja kehittämiseen. Se digitalisoi teollisuuden kunnossapidon hallintaan ja kehittämiseen liittyvää tietoa ja sopii sekä kunnossapidon henkilöstön että työnjohtajan tarpeisiin. Novin selkeän ja visuaalisen käyttöliittymän avulla tehostat työtiimin yhteistyötä ja autat paikantamaan tuotannon ongelmakohdat.

Novi soveltuu hyvin sähkön ja lämmön tuotantoon sekä jakeluun, puhtaan veden tuotantoon ja jakeluun, jätevesien käsittelyyn sekä jätteiden kierrätykseen. Myös kaluston ja kiinteistön ylläpito ovat Novin käyttökohteita.

Lue lisää Novista tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme: 020 755 9910 sales@arroweng.fi

Lataa maksuton opas

Lataa maksuton opas ja poimi vinkit kunnossapitojärjestelmän hankintaan energiateollisuudessa. Materiaalissa kerromme mm. milloin kunnossapitojärjestelmän hankkimista kannattaa harkita, miten kunnossapitojärjestelmä parantaa organisaation toimintaa ja miten tunnistat energiateollisuuteen sopivan kunnossapitojärjestelmän.

Lataa opas

Jaa artikkeli: