<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

13.2.2019 12:00:38

Minimi vai maksimi integraatio? Yhdistä ERP ja kunnossapitojärjestelmä fiksusti

45-A7K_4559

Erillinen kunnossapitojärjestelmä ERP-järjestelmän rinnalla mahdollistaa kunnossapidon tehokkaan työskentelyn ja kehittämisen. Järjestelmien yhdistäminen voidaan tehdä monella tavalla – aina yrityksen kunnossapidon tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Kirjoitimme aiemmin blogissamme kunnossapitojärjestelmän liittämisestä toiminnanohjausjärjestelmän rinnalle ja siitä, mitä hyötyjä erillinen kunnossapitojärjestelmä tarjoaa (lue artikkeli täältä). Tässä artikkelissa perehdymme siihen, mitä ERP-järjestelmän ja kunnossapitojärjestelmän yhdistämisen suunnittelussa tulee ottaa huomioon ja miten kunnossapidon eri toimenpiteet voidaan jakaa järjestelmien välillä.

Mistä kunnossapitojärjestelmän ja ERP:in yhdistäminen kannattaa aloittaa?

Kunnossapitojärjestelmän ja ERP-järjestelmän integraatio alkaa aina järjestelmien roolituksen määrittämisellä. Silloin päätetään, mikä järjestelmien suhde toisiinsa on ja mitä tietoa ylläpidetään missäkin järjestelmässä.

Hyvä lähtökohta ja tavoite integraatiolle on ensin tarkastella tilannetta kunnossapidon asentajan ja työnjohdon näkökulmasta; mikä on ideaali järjestelmän käyttötapa heille? Voidaanko saavuttaa tilanne, jossa kunnossapidon henkilöstöllä on päivittäisessä käytössä vain yksi helppokäyttöinen järjestelmä?

Kun ideaali käyttötapa on selvillä, otetaan määrittelyyn mukaan järjestelmäkumppanit ja ryhdytään tarkastelemaan asiaa teknisestä näkökulmasta. Tässä vaiheessa arvioidaan, mitä on mahdollista toteuttaa kohtuullisin ja järkevin resurssein.

Integraatiomallit ERP- ja kunnossapitojärjestelmän välillä

Kunnossapitojärjestelmä voidaan integroida ERP-järjestelmään, kuten SAP:iin, monella tavalla. Sopiva tapa riippuu yrityksen tarpeista ja paras integraatiomalli etsitään aina yhdessä asiakkaan kanssa.

Tässä on esitelty karkeasti kaksi tapaa yhdistää järjestelmät: minimi integraatio ja maksimi integraatio. Lisäksi mahdollisuuksia on lukuisa määrä näiden väliltä.


Minimi integraatio
Jos yritys kaipaa työkalua vain töiden suunnitteluun ja raportointiin ERP-järjestelmän rinnalle, voidaan kunnossapitojärjestelmä yhdistää siihen kevyenä integraationa. Silloin ERP pysyy ennallaan ja esimerkiksi varaosien ja muiden resurssien hallinta hoidetaan edelleen sen kautta. ERP:n rinnalle tulee uuden järjestelmän myötä töiden suunnittelua tukevat visuaaliset työkalut.


Maksimi integraatio
Jos yritys kaipaa työkalua koko kunnossapidon hoitamiseen, korvataan ERP-järjestelmän kunnossapitomoduli täysin uudella järjestelmällä. Rajapinnan yli ERP:iin viedään kunnossapitojärjestelmästä vain esimerkiksi tarvittavat tuntitiedot.

Haluatko tietää lisää?

Käyttääkö yrityksenne kunnossapidon tietojärjestelmänä SAP:ia? Voit lukea lisää SAP:n ja kunnossapitojärjestelmän yhdistämisestä maksuttomasta oppaastamme Vinkkejä SAP:n ja kunnossapitojärjestelmän integraatioon. Oppaassa kerromme case-esimerkkien kautta, miten SAP:n ja kunnossapitojärjestelmän integraatio voidaan toteuttaa ja mitä integraatiossa kannattaa ottaa huomioon.
Jaa artikkeli: