MES-järjestelmän hankinta - mitä tulisi ottaa huomioon?

Opas tuotannon tehostamisesta sekä johtamisesta kiinnostuneille.

Perinteisesti MES-termillä (Manufacturing Execution System) tarkoitetaan tuotannonsuunnitteluun ja tuotannonohjaukseen liittyviä järjestelmäratkaisuja. Rajanveto ja tehtävänjako MES-järjestelmän sekä tuotannossa käytettävien muiden järjestelmien välillä ei aina ole täysin yksiselitteinen.

Tässä oppaassa avaamme tarkemmin MES-käsitettä sekä perehdymme valmistavan teollisuuden MES-tason järjestelmäratkaisun hankinnassa huomioitaviin asioihin.

Oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä MES-käsitteellä tarkoitetaan?
  • Mitä tulisi ottaa huomioon MES-järjestelmän hankinnassa?
  • Mitä hyötyjä MES-järjestelmän avulla voidaan saavuttaa?
  • Mitä ottaa huomioon järjestelmätoimittajan valinnassa?

MES-opas

Lataa pikaopas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.