MES-järjestelmä

Mitä | Miksi | Kenelle | Miten | Lisätietoja

MES-järjestelmä kerää tuotannon tiedot yhteen järjestelmään ja tarjoaa tehokkaan ja reaaliaikaisen työkalun mm. tuotannon ohjaukseen, hallintaan sekä päivittäisjohtamiseen. MES-tason (Manufacturing Execution System) järjestelmäasiat liittyvät yrityksen toiminnanohjauksen sekä tehdasautomaation välille, mutta rajanveto MES-järjestelmän sekä muiden tuotannossa käytettävien järjestelmien välillä ei aina ole täysin yksiselitteinen.

 

Mitä MES tarkoittaa?

MES-järjestelmästä (Manufacturing Execution System) puhuttaessa viitataan usein valmistukseen tai tuotannonohjaukseen sekä ‑hallintaan. MES-tason järjestelmäasiat liittyvät yrityksen toiminnanohjaus-, eli ERP-tason sekä tehdasautomaation välille. Rajanveto ja tehtävänjako MES-järjestelmän sekä tuotannossa käytettävien muiden järjestelmien välillä ei kuitenkaan aina ole täysin yksiselitteinen. 

Parhaimmillaan MES-järjestelmä on operatiivisen tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen ne informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan, asiakkaalle luvatussa toimitusajassa pysymiseksi. Oikein valittu MES tukee toimitus­varmuuden lisäksi muun muassa asetettuja laatutavoitteita sekä tuottavuuden parantamista.

Sinua voisi myös kiinnostaa artikkelimme "Modernia valmistuksen johtamista vain yhden järjestelmän avulla".

MES-järjestelmä auttaa hallinnoimaan kaikki tuotannon tiedot

 

Miksi yrityksen kannattaa hyödyntää MES-järjestelmää?

Tuottavuuden kasvattaminen, läpimenoajan lyhentäminen, laadun parantaminen sekä sisäisen toimintavarmuuden tehostaminen ovat yleisiä syitä MES-järjestelmän hankinnalle. Oikea-aikaisella ja luotettavalla tiedolla on suuri merkitys töiden sujuvalle läpiviennille sekä tehokkaalle johtamiselle.

Tehokas MES-järjestelmä tuo paitsi eväitä tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen myös operaattorin päivittäiseen työhön. Kun sekä työnjohto että operaattorit näkevät, miten tässä vuorossa on suoriuduttu ja mitä tehdä seuraavaksi, saadaan samalla kehitettyä molemminpuolista vuorovaikutusta.

Lue lisää MES-ratkaisun hyödyistä artikkelista "MES-järjestelmän hyödyt valmistavassa teollisuudessa".

MES hyödyt valmistavassa teollisuudessa

 

Kenelle MES-ratkaisu sopii?

MES-järjestelmä tarjoaa työkalun digitaalisen, hajallaan olevan tiedon yhtenäistämiseen sekä auttaa varmistamaan, että työntekijöillä on pääsy kaikkeen tarvittavaan tietoon. MES-ratkaisu sopii kaikille tuotannon yrityksille, mutta se ratkaisee tehokkaasti haasteita erityisesti yrityksissä, joissa tuotannon tieto on hajallaan ja heikosti hallinnoitavissa. MES toimii työkaluna erityisesti tuotannon operaattorin tehokkaaseen työskentelyyn. 

Lue Altian kokemuksista toimittamastamme MES-ratkaisusta ja tutustu asiakkaidemme menestystarinoihin tuotannon seurannan ja päivittäisjohtamisen tehostamiseen liittyen!

MES-järjestelmän menestystarinoita

 

Miten MES-ratkaisun hankinnassa kannattaa edetä?

Uuden järjestelmän hankinnassa (tai vanhan järjestelmän vaihtamisessa uuteen) on aina tärkeää selvittää, mikä järjestelmä vastaisi parhaiten yrityksenne tarpeisiin sekä millainen kumppani tukee teitä kumppanina kaikkein tehokkaimmin. Muutos tiedonkeruusta päivittäisjohtamiseen vaatii myös muutoksia yrityksen prosesseissa, jotta järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet poikkeustilanteisiin reagoinnissa sekä tehostuskohteiden tunnistamisessa saadaan myös tehokkaasti osaksi itse tuotantoa. 

Lue lisätietoja MES-järjestelmän hankinnasta maksuttomasta oppaastamme: "MES-järjestelmän hankinta - mitä tulisi ottaa huomioon?"

MES-järjestelmän hankinta - ota nämä asiat huomioon

Katso myös tallenne webinaarista "Tuotannon päivittäisjohtainen – ERP vai ketterä MES?", jos haluat tietää miten MES-järjestelmä sujuvoittaa tuotantoa ja helpottaa tuotannon suunnittelua verrattuna ERP:in käyttöön.

 

Webinaaritallenne: ERP vai ketterä MES?

 

Lue lisää aiheesta blogissamme:

Lue blogi: MES-järjestelmä palvelee operatiivista johtamista

MES-järjestelmä palvelee operatiivista johtamista

Lue artikkeli

Lue blogi: Milloin MES-järjestelmän vaihtoa kannattaa harkita?

Milloin MES-järjestelmän vaihtoa kannattaa harkita?

Lue artikkeli

Lue MES-aiheinen blogi: Pakkauslinjan pullonkaulat laskevat tuotannon tehokkuutta

Pakkauslinjan pullonkaulat laskevat tuotannon tehokkuutta

Lue artikkeli

 

Lisää MES-aiheisia artikkeleita löydät täältä

 

ARROW GEMA – markkinoiden helppokäyttöisin MES-ratkaisu

Tehtaan työt ja kehittäminen haltuun yhdellä järjestelmällä. GEMA on takuuvarmasti helpoin ja kustannustehokkain tapa lähteä kehittämään tuotantoa Lean-periaatteiden mukaisesti. Kyse on MES-tason järjestelmäratkaisusta, jolla osallistat ja motivoit tuotannon operaattorin mukaan kehittämiseen.

Tutustu ratkaisuun

Haluatko lisätietoja?

Tuotannon johtamista tukevan MES-järjestelmän hankinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Tutustu järjestelmäratkaisuihimme täällä tai pyydä maksuton asiantuntija-arvio.

 

Pyydä asiantuntija-arvio