<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

MES

18.5.2017 13:24:43

MES-järjestelmän tuomat hyödyt valmistavassa teollisuudessa

MES

MES-järjestelmästä (Manufacturing Execution System) puhuttaessa viitataan usein valmistukseen tai tuotannonohjaukseen sekä -hallintaan. MES-tason järjestelmäasiat liittyvät yrityksen toiminnanohjaus-, eli ERP-tason sekä tehdasautomaation välille.  Rajanveto ja tehtävänjako MES-järjestelmän sekä tuotannossa käytettävien muiden järjestelmien välillä ei kuitenkaan aina ole täysin yksiselitteinen.

Mitä MES-järjestelmällä oikeastaan tarkoitetaan ja mitä hyötyjä sen avulla voi saavuttaa?

Yhden käyttöliittymän helppous

Tuotannon tarvitsema informaatio saadaan tavallisesti hakemalla tietoa eri järjestelmistä, koneilta, laitteilta, tehdasautomaatiosta sekä operaattoreilta. Tavallisesti tuotannossa voi olla käytössä monta eri järjestelmää, kuten PDM (Product Data Management), SCM (Supply Chain Management) ja APS (Advanced Planning and Scheduling). Näistä kaikista järjestelmistä on usein vielä rajapintaratkaisuja yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään, ERPiin. Lisäksi tarvitaan tiedonkeruujärjestelmiä, jotka keräävät tietoa suoraan koneilta ja laitteilta sekä niitä käyttäviltä operaattoreilta.

Jotta tuotanto olisi mahdollisimman sujuvaan, tulisi näiden kaikkien tietojärjestelmien käytön tietysti olla mahdollisimman sujuvaa ja yksinkertaista. Tämän kaaoksen hallintaan tuo avun oikein valittu MES-järjestelmä, joka kokoaa koko tuotannon ohjauksen ja tuotannon tarvitseman tiedon yhden järjestelmän taakse mahdollistaen näin tuotannon operatiivisen johtamisen ja ohjaamisen yhden käyttöliittymän kautta.

Lisätietoja järjestelmän tuomista hyödyistä sekä siitä, miten Olvilla siirryttiin tiedonkeruusta päivittäisjohtamiseen voit lukea täältä.

 

Digitaalinen, luotettava ja reaaliaikainen data

Jotta tiedolla johtaminen ja tätä kautta tuottavuuden parantaminen on mahdollista, tulee tiedon olla ehdottoman luotettavaa. Oikein valittu MES-järjestelmä kerää tietoa automaattisesti ja reaaliaikaisesti tuotantokoneilta, laitteilta, operaattoreilta sekä muista käytössä olevista järjestelmistä.

Näin mikään tieto ei pääse matkan varrella hukkumaan erinäisille paperilapuille tai tiedostojen syövereihin ja tieto myös saadaan käyttöön juuri silloin kun sitä tarvitaan.

Operaattori tiedon rikastajana

Tänä päivänä tuotannossa työskentelevien toimenkuva voi olla hyvinkin laaja ja työnkuva monipuolisempi kuin ehkäpä joitakin vuosia sitten. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että muistettavia asioita on enemmän, ja jos tarvittava tieto on yksin paperin tai muistin varassa, ei tekemistä voida hallitusti johtaa.

On hyvä muistaa, että operaattoreilla on tärkeä rooli tiedon rikastamisessa sekä raportoinnissa koneelta automaattisesti kerätyn tiedon lisäksi.  MES-järjestelmä tuokin eväitä paitsi tuotannon johtamiseen ja kehittämiseen myös operaattorin päivittäiseen työhön. Järjestelmä paitsi ohjaa, että kaikki työt tulevat tehdyksi, tarjoaa se myös operaattorille mielekkään työkalun, jolla on helppo kirjata tuotannossa havaittuja asioita suoraan järjestelmään.

Tilauksen valmistumisen seuranta ja tiedon läpinäkyvyys

Onko tilaus valmistumassa aikataulussa ja jos ei, niin miksi? Olemmeko tuotannossa edellä vai jäljessä? MES-järjestelmä kertoo käytännössä niin tuotannon työntekijöille kuin johdollekin yhdellä vilkaisulla tilauksen valmistumisen tilanteen sekä siihen mahdollisesti liittyvät poikkeamat.

Selkeä faktatiedon jakaminen visuaalisin keinoin lisää samalla koko työyhteisön yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Kun sekä työnjohto että operaattorit näkevät, miten tässä vuorossa on suoriuduttu ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, saadaan samalla kehitettyä molemminpuolista vuorovaikutusta.

Laadunhallintaa helposti ja oikea-aikaisesti

MES-järjestelmä ei vain tarjoa tietoa vaan myös ohjaa aktiivisesti operaattoria tekemään muun muassa tuotannon laadun tarkastukset, mittaukset ja omavalvonnan ajallaan.Tarkastus voidaan suorittaa tilauksen valmistumisen tai koneen käyntimäärän mukaan. Kun poikkeamat raportoidaan, on myös tilausten sekä tuotteiden jäljitettävyys ja muun muassa reklamaatioiden selvittäminen entistä helpompaa.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme MES-järjestelmän hankinta - mitä tulisi ottaa huomioon? saadaksesi lisätietoja MES-järjestelmän tuomista hyödyistä.

MES opas

Jaa artikkeli: