<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Tuotannon kehittäminen, Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

4.5.2017 12:16:27

MES-järjestelmä palvelee operatiivista johtamista

MES

Yhä useammassa yrityksessä on viime vuosina siirrytty kohti paperitonta tuotantoa. Käytännössä tässä on kyse siitä, että täytetyt raportit eivät hautaudu enää pölyisiin arkistoihin, mutta myös siitä, että tuotannon käytössä olevilla järjestelmillä on yhä suurempi osuus tuotannossa työskentelevien henkilöiden päivittäisessä työssä.

Digitalisointia käytettävyyden kustannuksella?

Reaaliaikainen tiedonkulku tuotannon eri järjestelmien välillä on ehdottoman tärkeää tuotantolaitosten päivittäisen toiminnan johtamisessa sekä kilpailuedun säilyttämisessä.

Tuotannon digitalisointia ei tulisi kuitenkaan tehdä käytettävyyden kustannuksella. Useiden eri järjestelmien ja käyttöliittymien käyttö voi tehokkuuden sijaan aiheuttaa varsinkin tuotannon operaattoreille ylimääräistä vaivaa sekä hidastaa varsinaista työn tekemistä. Moni käyttöliittymä on tuotannon tarpeisiin nähden  hankala ja hidas käyttää, puhumattakaan mahdollisista inhimillisistä virheistä, jos tietoa joudutaan tallentamaan useaan eri paikkaan.

Operaattorin päivittäistä toimintaa ohjaava työkalu

Sujuvassa tuotannossa operaattoreilla tulisi olla yksi selkeä käyttöliittymä kaikkeen tarvittavaan tietoon vieläpä niin, että eri henkilöstöryhmillä olisi räätälöidyt ja roolipohjaiset käyttöliittymät. Näin jokainen saisi suoraan vain sen tiedon, mikä on hänen työtehtäviensä kannalta tarpeellista. Hyvin toteutetussa MES-järjestelmässä käyttäjä ei edes huomaa eri järjestelmien rajapintoja, sillä tiedon haku, tallentaminen ja visualisointi tapahtuu yhden käyttöliittymän avulla.  

Tehokkaan MES-järjestelmän tulisi lisäksi paitsi antaa tietoa, myös ohjata aktiivisesti operaattoreiden työtä. Tilausten mukana tulee paljon ohjaavaa tietoa, jonka avulla pyritään ohjaamaan tuotantolinjan sekä operaattorin tekemistä. Kun ohjeistukset ovat selvät ja järjestelmä kertoo, mitä työntekijältä tässä vuorossa odotetaan, vähenevät samalla myös laatuvirheet sekä turhat tai ainakin helposti vältettävissä olevat tuotannon pysäytykset.

Operatiivisen johdon tiedolla johtamisen työkalu

Paitsi operaattoreille, MES-järjestelmä on tärkeä tiedolla johtamisen työkalu myös tuotannon operatiiviselle johdolle. Hajallaan eri järjestelmissä oleva tieto vaikeuttaa tuotannon johtamista. Tiedolla ei voi johtaa, jos siihen ei pystytä luottamaan tai se on hankalasti saatavilla.

MES on parhaimmillaan operatiivisen tuotannon johtamisen ja kehittämisen työkalu. Se kokoaa yhteen ne informaatiovirrat tilauksesta, tuotteesta, materiaaleista ja prosessista, joita sisäisen tuotantoketjun hallintaan tarvitaan, sovitussa toimitusajassa pysymiseksi. Älykkäästi toimiva MES-järjestelmä kertoo tuotantojohdolle muutamassa sekunnissa kaiken oleellisen tuotannon sen hetkisestä tilanteesta.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme MES-järjestelmän hankinta - mitä tulisi ottaa huomioon?, joka on tarkoitettu tuotannon tehostamisesta sekä johtamisesta kiinnostuneille.

New Call-to-action

Jaa artikkeli: