Lean tuotanto

Johda tuotantoasi Lean-periaatteiden avulla

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja tuotannosta.

Keskeisintä Lean tuotannossa on tunnistaa ja eliminoida hävikin määrä nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua.

Mitä Lean-tuotanto on?

Lean on prosessijohtamisen filosofia, jossa yritystä ja toimitusketjua tarkastellaan kokonaisuutena yksittäisten asioiden sijaan.

Tuotannossa lean-prosessijohtamisen tarkoituksena on vähentää tuotantoprosessissa syntyvää hukkia eli tuottamattomia toimintoja ja parantaa näin koko yrityksen tuottavuutta.

Miksi yrityksen kannattaa siirtyä Lean-tuotantoon?

Lean-ajattelutavan avulla voidaan vähentää mm. tuotannossa esiintyvää vaihtelua, minimoida hukka ja lisätä virtausta. Lean-tuotannon onnistuminen vaatii reaaliaikaista, visuaalista ja kaikkien helposti saatavilla olevaa dataa. Tähän tarkoitukseen yrityksen muihin järjestelmiin integroitu seurantajärjestelmä on tehokas ratkaisu.

Lean-päivittäisjohtamiseen siirtymisellä on vaikutusta paitsi tuotannon, myös kunnossapidon, tuotannonsuunnittelun, tuotekehityksen ja jopa IT-osaston sekä ylimmän johdon käytäntöihin. 

Esimerkiksi Andon-menetelmän yhdistäminen Lean tuotantoon mahdollistaa sujuvamman tiedonkulun ongelmien ilmetessä. Toimintamallin ja järjestelmän avulla voidaan ilmoittaa tuotannon tukitoiminnoille, tuotannon työnjohdolle tai muille tuotannon työntekijöille prosessia tai laatua koskevasta ongelmasta juuri sillä hetkellä, kun se tapahtuu. 

Usein lean-ajattelutapaa lähdetään soveltamaan tuotantoympäristössä esimerkiksi kehittämällä jotakin tiettyä tuotantoprosessia. Korjausliikkeiden jälkeen prosessi pysyy hetken aikaa hyvässä kunnossa, mutta palautuu pikku hiljaa takaisin lähelle lähtötilannetta, ellei prosessille luoda omaa seurantamallia, jonka avulla saavutettu taso pystytään säilyttämään. Rutiininomainen päivittäisjohtaminen eli Shop Floor Management on ratkaisu tähän.

Kenelle Lean-tuotanto sopii?

Merkittävä osa Lean tuotannon periaatteista sopii sovellettavaksi lähestulkoon jokaisessa tuotteita tai palveluita tuottavassa organisaatiossa. Yleensä Lean-ajattelutavan omaksuminen tuotannossa vaatii myös organisaation sisäisten prosessien perusteellisen läpikäynnin

Lean-tuotantoon siirtyminen

Muutos perinteisestä organisaatiosta kohti Lean-suuntautunutta tuotantotapaa on vaativa, mutta kokonaistehokkuuden kannalta kannattava polku.

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme 4 askelta kohti Lean-tuotantoa, jossa esittelemme neljä konkreettista askelta, joiden avulla pääset alkuun tuotantosi muuttamisessa kohti Lean-ajattelun mukaista tuotantotapaa.

Tuotannon automaattinen seuranta ja tiedonkeruu ovat tuotannon päivittäisjohtamisen lisäksi yksi Lean-tuotannon konkreettisimmista työkaluista. Koneseurannan avulla päästään kiinni tuotannon nykytilaan, kuten koneiden kapasiteettiin, käyntiaikoihin ja pysähdysten syihin. Nämä tiedot ovat edellytys tuotannon tehokkaalle operatiiviselle johtamiselle ja siksi tärkeä investointi kaikille tuotantoyrityksille – erityisesti niille, joilla on tuotannossaan käytössä paljon koneita.

Katso tallenne webinaarista Tavoitteena Lean-tuotanto? Koneseurannalla luotettavaa ja reaaliaikaista tietoa tuotannosta.


Lue lisää aiheesta blogistamme:

Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?

5S menetelmällä siisteyttä ja järjestystä tuotantotiloihin

Suosituimmat artikkelit Leaniin liittyen

Andon menetelmän edut Lean-tuotannossa

 


Haluatko lisätietoja?

Lean tuotannon johtamista tukevan järjestelmän valinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Tutustu järjestelmäratkaisuihimme täällä tai pyydä maksuton asiantuntija-arvio.

 

Pyydä asiantuntija-arvio