Lean tuotanto

Johda tuotantoasi Lean-periaatteiden avulla

Lean-ajattelumallin tarkoituksena on lähtökohtaisesti parantaa yrityksen tuottavuutta sekä tuottaa asiakkaalle parasta mahdollista arvoa. Tuottavuutta ei kuitenkaan paranneta nopeuttamalla työtahtia vaan poistamalla erilaisia turhia ja tuottamattomia toimintoja tuotannosta.

Keskeisintä Lean tuotannossa on tunnistaa ja eliminoida hävikin määrä nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua.

Merkittävä osa Lean tuotannon periaatteista sopii sovellettavaksi lähestulkoon jokaisessa tuotteita tai palveluita tuottavassa organisaatiossa. Yleensä Lean-ajattelutavan omaksuminen tuotannossa vaatii myös organisaation sisäisten prosessien perusteellisen läpikäynnin. Lean-päivittäisjohtamiseen siirtymisellä on siis vaikutusta paitsi tuotannon, myös kunnossapidon, tuotannonsuunnittelun, tuotekehityksen ja jopa IT-osaston sekä ylimmän johdon käytäntöihin. Muutos perinteisestä organisaatiosta kohti Lean-suuntautunutta tuotantotapaa on vaativa, mutta kokonaistehokkuuden kannalta kannattava polku.

Lataa asiantuntijaoppaamme 4 askelta kohti Lean-tuotantoa, jossa esittelemme neljä konkreettista askelta, joiden avulla pääset alkuun tuotantosi muuttamisessa kohti Lean-ajattelun mukaista tuotantotapaa.

Lue lisää aiheesta:

Lean-filosofian 7+1 tuottamatonta toimintoa

Mitä on Lean-päivittäisjohtaminen valmistavassa teollisuudessa?

5S menetelmällä siisteyttä ja järjestystä tuotantotiloihin

Suosituimmat artikkelit Leaniin liittyen

 


Haluatko lisätietoja?

Lean tuotannon johtamista tukevan järjestelmän valinta on aina strateginen päätös, jolla on vaikutusta monen yrityksessä työskentelevän arkeen. Huolellinen perehtyminen helpottaa paitsi juuri oman yrityksen tarpeisiin sopivan järjestelmäratkaisun valintaa, nopeuttaa se myös ohjelmiston käyttöönottoa.

Tutustu järjestelmäratkaisuihimme täällä tai pyydä maksuton asiantuntija-arvio.