<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Digitalisaatio, ARROW

8.8.2017 15:07:10

Leading Operational Excellence – ja kohti erinomaista syksyä

ARROW

Kesän alussa koko viestinnällinen ilmeemme uudistui perusteellisesti. Kyseessä ei ollut ’pakollinen’ face-lift, vaan viestinnän muuttaminen tukemaan uudistunutta ARROWia. Toimintamallimme, toimitustemme tavoitteet ja myös järjestelmämme ovat uudistuneet.

Uudella sanomalla haluamme kertoa, että katsomme yrityksenä ja organisaationa vahvasti tulevaisuuteen. Uusi ilme ja logo muistuttavat myös meitä itseämme uuden ajan uusista vaatimuksista. Se kehottaa meitä kehittymään.

Uusi sloganimme - Leading Operational Excellence™ -  on rohkea ja positiivisesti haastava. Se tiivistää juuri oikealla tavalla, miten toimintamme määrittelemme. Se haastaa meitä ja asiakkaitamme toimimaan erinomaisella tavalla.

Digitalisaatio on muutoksen mahdollistaja

Digitalisaatio terminä esiintyy nyt usein. Siihen törmää monissa eri asiayhteyksissä. Jopa hieman kyllästymiseen saakka. Onhan tietokoneita ja ohjelmistoja hyödynnetty jo pitkään ja laajasti. Niiden avulla on tehostettu toimintoja.

Nyt on siirrytty vaiheeseen, missä digitalisaatio ja teknologia muuttavat toimintojen perusteita. Tehtäviä ja jopa liiketoimintoja häviää ja vastaavasti uusia syntyy. Tämän muutoksen nopeus tulee vielä kasvamaan.

Muutos näkyy myös teollisuudessa. Operatiivisen tason organisaatiot ja tehtävänkuvat muuttuvat. Niiden on muututtava, jos halutaan kehittää toimintaa. Tämä muutos ei kuitenkaan onnistu ilman moderneja ja edistyksellisiä työkaluja.

Konkreettiset työkalut

ARROWin tehtävä on tuottaa järjestelmiä sekä niiden hyödyntämisen malleja teollisuuden operatiivisen toiminnan muutoksen mahdollistamiseksi. Meille digitalisaatio tarkoittaa nimenomaan uusia toimintamalleja ja ihmisten toimintaa helpottavia digitaalisia työkaluja. Eri ympäristöissä työkaluvalikoima on erilainen. Yhtä yksinkertaista ratkaisua ei ole.

ARROW Operational Excellence-konseptimme sisältää laajan joukon konkreettisia työkaluja, joiden avulla digitalisaatio viedään onnistuneesti käytäntöön. Tätä tuemme organisaatiomme osaamisella ja poikkeuksellisen laajalla kokemuksella.

Muutosten vuosi

Vuosi sitten aloitimme uudistumisen. Olemme muuttaneet asiakasyhteistyön tavoiteasettelua, oman organisaatiomme toimintaa, konseptoineet ja profiloineet järjestelmätuotteitamme sekä tehneet merkittävää tuotekehitystä. Näkemyksemme digitalisaation toteuttamisesta teollisuuden operatiivisen toiminnan piirissä on otettu erinomaisesti vastaan.

Merkittävät muutokset ovat tukeneet myös liiketoimintamme kehittymistä. Vuoden alkupuoliskon aikana olemme saattaneet lukuisia toimituksia valmiiksi sekä saaneet ison joukon uusia asiakkuuksia. Merkittäviä kehityshankkeita on käynnistynyt myös nykyisten asiakkaidemme kanssa.

ARROW on uudistunut. Kiitos kaikille tuesta tässä työssä. Haluamme rohkeasti kehittyä edelleen.

Jaa artikkeli: