<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

ARROW

9.1.2018 11:21:02

Kannattaa uskaltaa uudistua!

arrow_hallitus.jpg

Aikamoinen vuosi takana! Yrityksen historian tapahtumarikkain. Uudistumisen tavoitteet olivat isot: ydinviesti, brändi, rekrytointi, organisaation toiminta, oman toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto, työyhteisön toiminta, uuden tuotteen kehitys. Ja tietysti vielä yleinen liiketoiminnan kehittäminen.

Liiketoimintamme osa-alueet kehittyivät hyvässä tasapainossa. Kaikkien järjestelmäratkaisujemme kysyntä jatkui vahvana. Erityisesti MES-järjestelmäratkaisujen sekä päivittäisjohtamisen kehittämisen osuudet kasvoivat. Onnistuneita projekteja toteutettiin myös lukuisissa kohteissa Suomen ulkopuolella.

Kumppanuus vie eteenpäin

Olemme vuoden aikana saaneet lukuisia uusia asiakkuuksia ja syventäneet yhteistyötä nykyisten kanssa. Yhteiseen suunnitelmaan perustuva roadmap ja selkeän tavoitteellinen yhteistyö kasvaa. ARROW on yhä useammin strateginen kumppani kunnossapidon ja tuottavuuden kehittämisessä. Ja tässä tavoitteenamme on olla selkeästi paras vaihtoehto.

Rekrytointiohjelmamme jatkuu

Kaikelle kehittämiselle ja siinä menestymiselle on ratkaisevaa oikeat ja osaavat tekijät. Ymmärrämme rekrytoinnin ja sen suunnitelmallisuuden merkityksen. Olemme nyt hakeneet vahvistusta etenkin projektien läpivientiin sekä asiakkuuksien kehittämiseen. Rekrytointiohjelmamme on edennyt suunnitellusti ja toimitustiimimme on vahva.

Meille on tärkeää, että olemme organisaationa kiinnostava vaihtoehto jo osaaville, mutta edelleen kehityshaluisille asiantuntijoille. On hienoa todeta, että näin myös on. Olemme erinomainen vaihtoehto myös jatkossa, kun rekrytointisuunnitelmamme etenee.

Työhyvinvointia tehdään yhdessä

Myös työn tekemisen edellytysten tulee olla kunnossa. Työhyvinvointi on määritelty yhdeksi koko yrityksemme avainprosesseista; tasavertaiseksi toimitusketjun, myynnin, markkinoinnin ja teknologian rinnalle. Työhyvinvointia toteutetaan vuosisuunnitelmien määrittelemien teemojen, organisoidun toimintatavan sekä tarvittavien kumppaneiden avulla. Näin varmistamme, että edellytykset hyvään tekemiseen ja myös hyvään olemiseen ovat olemassa. Työhyvinvointi ei ole projekti eikä ’temppu’ vaan prosessi. Sen on tapa toimia ja olla yhdessä. Meillä siitä vastaamme kaikki.

Tieto – johtaminen – muutos - parantaminen

Digitalisaation murros on nyt meidän toimitustemme arkipäivää. Asiakkaillemme mahdollisuus johtaa oikealla, digitalisoidulla tiedolla on merkittävä tavoite sekä muutoksen ja kehittymisen perusta.

Asiakkaamme, mutta myös me nostamme näitä teemoja aktiivisesti esille. Tämä on muuttanut toimitusten tavoiteasettelua ja parantanut tuloksia. Ja samalla selkeyttänyt projekteja.

Uusi tuote

Tänä vuonna julkistamme uuden ARROW-järjestelmäratkaisun. Uusi ratkaisumme mahdollistaa asiakkaillemme operatiivisen tuotannon ja sen johtamisen yhdistämisen täysin uudella tavalla. Vain yhden käyttöliittymän avulla.

Viimeisen vuoden aikana panostuksemme tuotekehitykseen on ollut iso. Sekä työmäärällisesti että taloudellisesti. Uusi tuote on osoitus teknologiaorganisaatiomme osaamisesta ja halusta asettaa itselleen kunnianhimoisia tavoitteita. Oma osaaminen ja sen aktiivinen kehittäminen on yksi liiketoimintamme kivijalka.

Panostamme tulevaisuuteen

Voimakas uudistuminen ja panostukset ovat mahdollistaneet myös taloudellisesti hyvän vuoden. Liikevaihtomme kasvaa ja kannattavuus säilyy hyvänä. Tämä on hieno suoritus organisaatioltamme isojen muutosten keskellä. Kiitos tässäkin yhteydessä siitä kaikille meidän tekijöille.

Jatkamme isojen panostuksien tekemistä tulevaisuuteen. Tulemme olemaan yhä osaavampi, innostavampi ja innovatiivisempi kumppani nykyisille ja uusille asiakkaille.

Kiitokset teille asiakkaamme sekä yhteistyökumppanimme. Menestyksekästä uutta vuotta.

Jaa artikkeli: