<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

16.4.2019 13:46:08

Juomateollisuuden tuotannon tehokkuus edellyttää hyvin suunniteltua kunnossapitoa

Juomateollisuuden tuotannon tehokkuus edellyttää hyvin suunniteltua kunnossapitoa

Juomateollisuudella on pitkä historia Suomessa ja mm. olutta on pantu jo vuosisatojen ajan. Nykyään juomateollisuuden valmistusprosessit ovat pitkälle automatisoituja erilaisten laitteiden avulla. Tämä korostaakin kunnossapidon merkitystä sujuvan ja varman tuotannon ylläpitämisessä. Kokosimme tähän artikkeliin 5 juomateollisuuden kunnossapidon haastetta, jotka haittaavat tuotannon tehokkuutta.

Juomateollisuus on pitkälle automatisoitua

Juomateollisuudessa tuotanto on pitkälle automatisoitua ja sen koneiden ja laitteiden käyttövarmuus on kriittinen osa yrityksen tuottavuuden ja kannattavuuden varmistamista. Kunnossapito ja erityisesti ennakoivaan kunnossapitoon siirtyminen on tässä tärkeässä roolissa.

Juomateollisuuteen liittyy lukuisia prosesseja: uusien pakkausten valmistus ja uudelleen käytettävien puhdistus, juomien valmistus, täyttö, etiketöinti, pakkaaminen, varastointi sekä toimitus. Kunnossapito huolehtii näiden eri vaiheiden käytössä olevien koneiden ja laitteiden käyttövarmuuden takaamisesta, jotta tuotanto pyörii tehokkaasti ja sillä voidaan saavuttaa kustannussäästöjä.

Elintarvikkeiden valmistukseen liittyy erityisvaatimuksia

Juomateollisuudessa valmistetaan elintarvikkeita, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia tuotantomenetelmille ja tiloille. Tuotantotiloissa käytettävien laitteiden tulee olla tähän käyttöön soveltuvia ja niiden käsittelyssä tulee noudattaa hygieniavaatimuksia. Hygienia täytyy huomioida niin kunnossapidossa esimerkiksi laitteiden osien materiaalivalinnoissa, laitteiden huoltoon ja puhdistukseen käytetyissä aineissa kuin myös huolletun laitteen luovutuksen dokumentoinnissa.

5 juomateollisuuden kunnossapidon haastetta

Juomateollisuuden kunnossapitoon liittyy monia haasteita, jotka voivat haitata tuotannon tehokkuutta. Näitä ovat mm:

  • Kunnossapidon resursointi sesonkiaikana
  • Huoltovälien optimointi
  • Hygieeniset toimintatavat ja niiden dokumentointi
  • Varaosien hallinta
  • Investointien suunnittelu

ARROW:lla on pitkä kokemus juomateollisuuden asiakkaiden tuotannon ja kunnossapidon tehokkuuden parantamisesta. Voit lukea lisää maksuttomasta kartoituksestamme, johon on koottu asiakkaidemme sekä asiantuntijoidemme haastattelujen pohjalta hyväksi koettuja ratkaisuja näihin haasteisiin.

Lataa maksuton kartoitus: 5 juomateollisuuden kokemaa kunnossapidon haastetta

Jaa artikkeli: