<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

11.10.2018 8:32:37

Jäävätkö ennakkohuollot tuotannon jalkoihin? 5 keinoa vahvistaa huoltojen merkitystä

 Tuotannon ennakkohuoltojen merkityksen vahvistaminen

Yllättävien vikaantumisten ja niistä seuraavien kerrannaisvaikutusten vuoksi korjaava kunnossapito tulee lähes poikkeuksetta ennakoivaa kunnossapitoa kalliimmaksi. Siitä huolimatta teollisuudessa tuotanto usein kiilaa suunniteltujen ennakkohuoltojen edelle. Tässä artikkelissa kerron 5 seikkaa, joilla vakuutat tuotannon johdon ennakoivan kunnossapidon tärkeydestä.

Ennakoiva kunnossapito pitää liiketoiminnalle kriittiset laitteet toiminnassa

Tuotannon koneet ja laitteet ovat suuria investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin tehokkaalla käytöllä. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan taata liiketoiminnallisesti kriittisten koneiden ja laitteiden mahdollisimman korkea käyttöaste sekä pitkä elinkaari. Näiden laitteiden kunnossapidon laiminlyönti voi ikävimmillään aiheuttaa tuotantolinjan seisahtumisen, työtapaturman tai suurempaa haittaa ympäristölle.

Kriittisten huoltokohteiden ennakoivassa kunnossapidossa tulee hyödyntää dataa ja toimia suunnitelmallisesti. Kun tuotantoa ja kunnossapitoa on tarve tehostaa erilaisin kehitystoimenpitein, eivät vanhat toimintamallit tai järjestelmäratkaisut enää välttämättä riitä. Avuksi tarvitaan kunnossapidon kehittämistä aidosti tukeva tietojärjestelmä. Lue lisää tehokkaan kunnossapitojärjestelmän hyödyistä täältä.

Ennakoiva kunnossapito vaatii tuotannon johdon sitoutumista

Yleinen trendi valmistavassa teollisuudessa on, että tuotanto ja kunnossapito ovat yrityksessä aidosti yhtenäiset toiminnot. Päivittäinen tekeminen on kuitenkaan harvoin käytännössä vielä tällä tasolla.

Törmäämme usein tilanteeseen, jossa ennakoivan kunnossapidon merkitystä ei nähdä tuottavana toimintona, sillä sen vaikutukset eivät näy suorina tuloina. Tästä syystä siihen ei useinkaan haluta käyttää tuotannon kannalta arvokasta aikaa.

Laitteiston huoltamiseen liittyvät päätökset tekee usein tuotannon johto, jonka tärkein tehtävä on tehdä on pysyä tuotantosuunnitelmassa ja asiakkaalle luvatussa toimitusajassa. Joskus päätösten pohjalla saattaa olla lyhytnäköinen suhtautuminen ennakkohuoltojen ja tuotannon yhteiseen suunnitteluun. Silloin ei osata ottaa huomioon, että pitkällä tähtäimellä tuottava aika kasvaa, kun ennakkohuollot tehdään säännöllisesti. Asettamalla kunnossapidolle tuottavuuden kasvuun tähtääv tavoitteita, saadaan siitä kuluerän sijaan investointi, jolle voidaan laskea ROI (lue lisää kunnossapidon ROI-laskennasta).

5 keinoa, joilla vahvistat ennakkohuoltojen tärkeyttä

Mikäli ennakkohuoltoja ei tehdä suunnitelmallisesti, vikaantuvat laitteet yllättäen ja korjausmäärä kasvaa. Kunnossapito joutuu juoksemaan tulipalojen perässä, eikä työ ei ole suunnitelmallista saati tehokasta. Koska korjaava kunnossapito on lähes aina kalliimpaa kuin ennakoiva, kasvavat myös kustannukset.

Seuraavassa kokemuksemme mukaan 5 seurausta ennakkohuoltojen laiminlyönnistä:

1. Vian aiheuttamat kerrannaisvaikutukset

Äkillisen vian aiheuttamat vaikutukset ulottuvat usein myös muualle kuin juuri kyseiseen komponenttiin ja kyseiselle laitteelle. Laitteen vikaantunut osa saattaa rikkoa muutakin tuotannon jatkuessa. Tästä seuraa lähes poikkeuksetta suuremmat kustannukset verrattuna siihen, että laite olisi huollettu hallitusti.

2. Vikaantunut laite voi seisauttaa tuotannon

Vikaantunut laite voi seisauttaa tuotannon ja sotkea sille laaditun tuotantosuunnitelman. Vaikutukset voivat ulottua läpi tuotannon esimerkiksi tarvittavien komponenttien valmistukseen, logistiikkaan tai toimitusaikaan asti. Myös työlle varatut henkilöresurssit menevät hukkaan työtehtävien estyessä.

3. Vialliset tuotteet

Laitteen yllättävä vikaantuminen ei aina näy heti päällepäin ja siksi sen havaitsemiseen voi mennä aikaa. Hajonneella laitteella saatetaan ehtiä tuottaa useita viallisia kappaleita tai kokonainen erä ennen kuin laaduntarkkailu huomaa asian. Roskiin päätyneet tuotteet tulevat kalliiksi puhumattakaan jakeluun päässeistä vioittuneista, jopa vaarallisista tuotteista.

4. Epäluotettavuus sidosryhmien silmissä

Rikkoutuneen laitteen vuoksi tuotetta ei aina saada ajoissa valmiiksi, mikä voi johtaa toimituksen myöhästymiseen ja jopa viivästyssakkoihin. Toisaalta tuotannon epävarmuus ja katkeileminen heikentää yrityksen kilpailukykyä sekä vaarantaa asiakastyytyväisyyden.

5. Tuotannon ja kunnossapidon välinen epäluottamus syö tehokkuutta ja turvallisuutta

Tuotannon ja kunnossapidon yhteinen tilannekuva on tärkeä tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta. Yllättävät vikaantumiset ja siitä johtuvat aikataulumuutokset aiheuttavat turhaa häsläystä. Tästä johtuen ennakkohuoltoja ei päästä tekemään suunnitellun intervallin mukaan ja ne jäävät pahimmassa tapauksessa kokonaan tekemättä. Tämä kuormittaa turhaan kunnossapidon suunnittelua ja aiheuttaa epävarmuutta huoltojen ajankohdista sekä laitteiden kunnosta tuotannossa.

Kun tuotanto ja kunnossapito noudattavat yhteistä suunnitelmaa, voivat molemmat luottaa yhteistyöhön. Kaikki tietävät, milloin ja missä kunnossapitoa tehdään ja voivat suunnitella yhteistä toimintaa tehokkaaksi sen mukaan. Lisäksi tuotannolla on ajantasainen näkymä huolletuista laitteista ja siitä, että ne ovat turvallisia käytettäväksi. Näin parannetaan myös henkilöstön työturvallisuutta ja ehkäistään tapaturmia.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton opas 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen. Oppaassa kerromme mm. mitä RCM-menetelmällä (Reliability Centered Maintenance) tarkoitetaan ja miten ennakoivaa kunnossapitoa kannattaa kehittää.

Lataa opas: 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen

Jaa artikkeli: