<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

14.9.2017 10:18:14

Ennakoivan kunnossapidon merkitys teollisuudessa

juutistenahovarastolla.jpg

Yllättävät vikaantumiset osoittautuvat usein kalliiksi operaatioiksi teollisuuden alasta huolimatta. Ennakoivan kunnossapidon avulla voidaan välttyä suunnittelemattomilta tuotannon pysäytyksiltä ja niihin liittyviltä kerrannaisvaikutuksilta. Se on myös kustannustehokas menetelmä koneiden ja laitteiden huoltamiseen. Jatkuva kunnossapidon kehittäminen niinikään tehostaa yrityksen kilpailukykyä.

Mitä ennakoivalla kunnossapidolla tarkoitetaan?

Ennakoiva kunnossapito käsittää määrävälein suoritettavia tehtäviä, esimerkiksi aikaan perustuvia, kunnossapidollisesti kriittisiä toimenpiteitä. Menetelmä voi pitää sisällään tarkastustoiminnan tehtäviä, tarvepohjaisia toimenpiteitä, sekä kunnonvalvontaan liittyviä, silmämääräisiin tarkastuksiin perustuvia kunnossapitotoimenpiteitä. Ennakoivan kunnossapidon menetelmän keskeinen tavoite on pyrkiä havaitsemaan mahdolliset alkavat viat jo ennen kuin ne pääsevät yllättämään.

Usein ennakoiva kunnossapito on pitkälti sidoksissa kalenteriin ja viimeaikaisiin tapahtumiin. Jotta ennakoivasta huoltamisesta saataisiin kaikki hyöty irti, on oleellista seurata myös koneen käyttömäärää- ja tapoja sekä ohjata ennakoivaa huoltotoimintaa myös siihen perustuen.

Ennakoivan kunnossapidon menetelmä perustuu RCM-analyysiin

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM (Reliability Centered Maintenance) on menetelmä, jonka avulla ennakoivaa kunnossapitoa voidaan kehittää. Alun perin RCM kehitettiin 1960-luvulla ilmailun tarpeisiin, mutta tänä päivänä sitä hyödynnetään sovelletusti useilla eri teollisuuden aloilla.

Menetelmällä tavoitellaan parantunutta turvallisuutta, tuottavuutta, käytettävyyttä sekä säästöjä. RCM-menetelmällä pyritään tehokkaasti saavuttamaan laitteistolta vaaditut turvallisuus- ja käytettävyystasot.

Käytännössä ennakoiva kunnossapito muodostuu tehtäväjoukosta, jotka RCM-analyysin tuloksena saadaan. RCM-analyysi ottaa kantaa mm.

  • määritellään toiminnallisesti merkittävät huoltokohteet
  • määritellään toiminnallisen vikaantumisen syyt
  • vikaantumisten vaikutukset (€, h) ja niiden todennäköisyys
  • tunnistetaan tehokkaat kunnossapitotehtävät vikaantumisen estämiseksi

Miksi ennakoiva kunnossapito kannattaa?

Usein ajatellaan, että ennakoivaan kunnossapitoon siirtyminen nostaa kunnossapidon kustannuksia varsinkin alkuvaiheessa. Näihin kustannuksiin lasketaan tavallisesti kunnossapidon työtunnit, huolto ja materiaalit.

Kun ennakoiva kunnossapito kohdennetaan kriittisille laitteille ja resurssoidaan oikein, huomataan pian että takaisinmaksuaika voikin olla todella lyhyt. Jos puolestaan suunnittelemattomat häiriöt hinnoitellaan, voidaan todeta, että ennakoiva kunnossapito on korjaavaa kunnossapitoa merkittävästi kustannustehokkaampaa jo alusta alkaen.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen saadaksesi vinkkejä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen sekä lisätietoja siitä, kuinka järjestelmällä tätä voidaan tukea.

Ennakoiva kunnossapito

Jaa artikkeli: