<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

4.10.2017 10:58:30

Ennakoivan kunnossapidon kehittäminen perustuu kerättyyn tietoon

Ennakoiva kunnossapito

Ennakoivan kunnossapidon kehittämisessä on erityisesti huomioitava tuotantoympäristössä olevat koneet ja laitteet, joiden toiminta on liiketoiminnallisesti kriittistä. Näiden laitteiden kunnossapidon laiminlyönti voi ikävimmillään aiheuttaa tuotantolinjan seisahtumisen, työtapaturman tai jopa ympäristökatastrofin. Kriittisten laitteiden tunnistamisessa voi hyödyntää esimerkiksi ABC-luokittelua.

Kriittisten huoltokohteiden ennakoivassa kunnossapidossa tulee hyödyntää dataa ja toimia suunnitelmallisesti. Tähän työhön on onneksi tarjolla tehokkaita apuvälineitä teknologian tukemana.

Tuotannon operaattorit tärkeä tiedon lähde

Tärkein tukipilari ennakoivalle kunnossapidolle ovat tuotannon operaattorit. Operaattoreille voidaan esimerkiksi määritellä lista käyttäjäkunnossapidon tehtäviä tehtäväksi ja raportoitavaksi tietyin väliajoin, kuten jokaisen vuoron alussa tai kerran viikossa. Näitä tehtäviä voivat olla esimerkiksi koneen ja sen eri osien puhdistaminen, arvojen mittaaminen tai vaikkapa silmämääräiset visuaaliset tarkastukset.

Lisäksi operaattorit tarkkailevat ja operoivat jatkuvasti konetta tuottaen tärkeää tietoa ja havaintoja kunnossapidolle. Operaattorin läpi kulkee niin paljon dataa ja erilaisiin havaintoihin perustuvia tulkintoja, että jo se osaltaan vähentää vikojen määrää. Vikojen ennaltaehkäisyn kannalta operaattorien toiminta onkin hyvin tärkeää.

Dokumentaatio tehdyistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä tulee julki järjestelmään tehtävien kirjausten avulla ja havainnot välittyvät näin myös eteenpäin sekä tuotannolle että kunnossapito-organisaatiolle. Operaattorikunnossapidon käynnistäminen paitsi toteuttaa ennakoivaa kunnossapitoa, myös edistää tuotannon ja kunnossapidon välistä kommunikaatiota ja yhteistyötä.

Kunnossapidon kehittämistä tiedon pohjalta

Järjestelmän tuottama data on avuksi myös ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon välisen suhteen optimoimisessa. Systemaattisen dokumentoinnin sekä erilaisten mittausten myötä optimoinnin kannalta hyödyllistä historiatietoa alkaa kertyä järjestelmään. Tällaista hyödyllistä tietoa voi olla esimerkiksi se, mitkä osat kuluvat kaikista nopeimmin tai kauanko tietyn laitteen mahdollinen korjaaminen kestää. Kun tietoa on kerätty järjestelmään, voidaan dataa analysoida ja sen avulla jopa ennustaa laitteiden kunnossapidon tarvetta tulevaisuudessa. Lue myös 5 keinoa, joilla vahvistat ennakkohuoltojen merkitystä.

Tarkka raportointi ongelmista, niiden juurisyistä, kuluneesta ajasta sekä korjaustoimenpiteistä antaa siis tärkeää tietoa, jonka avulla pystytään kehittämään ennakoivan kunnossapidon ohjausta ja välttämään turhia korjauksia. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että järjestelmän aktiivinen käyttö on edellytys datan syntymiselle.

Haluatko lisätietoja?

Ennakoivaan kunnossapitoon panostaminen tuo säästöjä kaikilla tuotantoteollisuuden aloilla ja ympäristöissä. Lataa maksuton oppaamme 4 vinkkiä ennakoivan kunnossapidon kehittämiseen saadaksesi lisätietoja siitä, kuinka tarkasti tuotettu analytiikka auttaa optimoimaan ennakoivan sekä korjaavan kunnossapidon suhdetta.

Ennakoiva kunnossapito

Jaa artikkeli: