<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

ARROW

11.1.2019 11:23:48

Ei taidot vaan kompetenssi - digitalisaatio on avarakatseisuutta

ARROW CEO Pekka Pylkkänen

Usein mielikuva digitalisaatiosta muodostuu laitteista, rajapinnoista, tableteista, järjestelmistä, antureista jne. Menestyksekkäiden asiakaspäiviemme teemana olivat ihmiset ja organisaatiot digitalisaation muutoksen ajureina.

Uudenlaisten ihmisten merkitys on huomattu laajalti. Keskustelin suuren amerikkalaisen metsäyhtiön tuotannon digitalisaation kehityksestä vastaavan johtajan kanssa teollisuuden ja Digital Manufacturing tavoitteista. Yhtenä asiana he ovat avanneet tuotannon kehittämisen rekrytoinnit henkilöille, joilla ei ole lainkaan teknistä tai teollisuuden taustaa.

Keskeisiä tulevaisuuden tekijöiden taitoja:
Complex Problem Solving
Critical Thinking
Creativity
People Management
Emotional Intelligence

Kokemukset ovat erinomaisia ja aikovat näin myös jatkaa. Tämä on esimerkki siitä, miten uusi aika vaikuttaa monella tasolla. Se vaatii johdolta avarakatseisuutta ja myös rohkeutta.

Rohkeat tavoitteet ylittyivät

Olemme pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti tehneet pohjatyötä kaikkiin ARROW:n toimintoihin liittyen. Vuosi 2018 merkitsi meille suuria askelia eteenpäin.

Liikevaihtomme kasvoi 2018 yli 40% ja samalla kannattavuutemme säilyi erinomaisena.

Asiakkuutemme ja ennen kaikkea roolimme asiantuntijakumppanina ovat kehittyneet suunnitelmien mukaan. Olemme saaneet lukuisia uusia asiakkaita ja entistä isompia hankkeita vastattaviksemme. Toimitusmäärät ovat kasvaneet ja lisäksi niiden sisältö laajentunut.

Vahvempi toimitustiimi

On vaatinut organisaatioltamme venymistä kaikissa toiminnoissa, että olemme pystyneet vastaamaan tähän haasteeseen. Se ei olisi onnistunut ilman tekijöidemme vilpitöntä sitoutumista asiakkaidemme tavoitteiden saavuttamiseen.

Viime vuoden aikana toimitustiimimme kasvoi yhteensä viidellä uudella kunnossapidon ja tuotannon asiantuntijalla. ARROW tiimiin halusi jälleen liittyä erittäin osaavia, kokeneita sekä kehittymishaluisia henkilöitä. He tuovat uutta osaamista sekä uusia ajatuksia viemään tarinaamme edelleen eteenpäin.

Konsernisynergia tukena

Protacon-konsernin synergiat näkyvät jo asiakkaillemme. Merkittävin hyöty on tällä hetkellä konsernin kautta saadut lisäresurssit ohjelmistotuotantoomme. Olemme jatkossa tässäkin suhteessa entistä paremmassa asemassa.

Konsernin yhteinen palvelutarjontamme on jo osoittanut voimansa toimitusten uusina mahdollisuuksina. Laajemman järjestelmä- ja ratkaisutarjonnan lisäksi kattavampi asiantuntijuus sekä suurempi ja monipuolisempi asiantuntijoiden joukko parantaa kykyämme tukea asiakkaidemme

Tulosta valmiilla kehitysmalleilla

Olemme luoneet asiakkaitamme varten sekä tuotannolle, että kunnossapidolle konkreettiset pitkän aikavälin kehitysmallit. ARROW Operational Excellence Framework -  kehitysmallit tarjoavat selkeät portaat, joita nousemalla asiakkaamme voi hallitusti viedä omaa toimintaa sekä organisaatiota kohti huippusuorituskulttuuria ja maailmanluokan tekemistä.

Asiakkaillemme tämä ei tarkoita raskasta konsultointia. Kyse on konkreettisista ja koetelluista asiakokonaisuuksista, mitkä voidaan jalkauttaa nopealla, selkeällä ja riskittömällä projektilla. Tätä luomaamme kehitysmallia on koestettu useiden asiakkaidemme kanssa erinomaisin tuloksin. Liikkeelle on helppo lähteä, kustannukset pysyvät kurissa ja samalla roadmap tulevaisuuteen tulee näkyväksi.

Kehitysmallimme on otettu erityisen hyvin vastaan asiakkaidemme ylimmän johdon osalta. Se on auttanut johdon ja operatiivisen tason kommunikointia ja yhteisen tilannekuvan synnyttämistä.

Vahvempana kumppanina

Menestyksekäs vuosi 2018 antaa vahvan pohjan tuleville vuosille. Yhdessä asiakkaidemme kanssa olemme sekä saavuttaneet että oppineet paljon. Ja kaikkein tärkeimpänä asiana olemme pystyneet luomaan uutta.

Lähdemme hyvällä mielellä uuteen vuoteen 2019 tavoitteena kehittää Leading Operational Excellence filosofiaamme yhä paremmaksi ja yhä syvällisemmässä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.

Pekka Pylkkänen, CEO

Jaa artikkeli: