<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

2.2.2018 15:14:22

EAM ja Maintenance Excellence - kohti huippusuorituskykyistä kunnossapitoa

EAM

EAM eli Enterprise Asset Management kokoaa monipuolisesti yhteen käyttöomaisuuden hallintaan sekä elinkaareen vaikuttavat tekijät. Näitä voivat olla niin tuotantolaitosten kuin vaikkapa laitteiden sekä tilojen suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, operatiivinen toiminta, kunnossapito sekä lopulta käytöstä poistaminen tai uuteen päivittämisen.

Enterprise Asset Managementin rooli kunnossapidon kehittämisessä

EAM toteutuksissa keskeisessä roolissa ovat usein investoinnin aloitus ja suunnittelu sekä rakentamiseen ja käyttöön liittyvät tekniset tiedot. Tämän lisäksi toteutuksiin kuuluvat olennaisena osana käyttöön ja kunnossapitoon liittyvät ohjeistukset.

EAM-ajattelun käyttöönoton jälkeen laitteille kerätään tapahtumatietoja muun muassa kustannuksista sekä huolto- ja korjaustapahtumista. Samalla myös päivitetään jatkuvasti syntyvää dokumentaatiota.

EAM tarjoaa hyvät lähtökohdat kunnossapidon kehittämiseen. Pienemmälle painoarvolle voi kuitenkin jäädä elinkaaren aikaisen kunnossapitotoiminnan operatiivisen ohjauksen tehokas hallinta ja erityisesti kehittäminen. Itse assetin käyttöaika on usein pitkä – jopa kymmeniä vuosia. Tästä syystä operatiivisen toiminnan rooli ja sen vaikutus elinkaarikustannuksiin ja etenkin elinkaaren ajan tuottavuustekijään on useimmiten erittäin merkittävä.

Operatiivinen lähestymiskulma nostaa tuottavuustekijän keskeiseen rooliin. Tuottavuuden kehittämisen kautta potentiaalinen eurohyöty on merkittävästi suurempi kuin kustannusten alentamisessa. Siksi näkemyksemme on, että EAM kokonaisuudessa panostaminen kunnossapidon operatiivisen toiminnan hallintaan ja kehittämiseen, eli Maintenance Excellence, on keskeinen tekijä.

Mistä Maintenance Excellence-ajattelussa on kyse?

Maintenance excellence pohjautuu Lean-filosofiasta lähtöisin olevaan Operational excellence-johtamistapaan, joka on tuttu erityisesti tuotannon puolella. Suomeksi termi Maintenance excellence voidaan kääntää ”huippusuorituskykyinen kunnossapito” tai ”maailmanluokan kunnossapito”. Näkemyksemme mukaan Maintenance excellence-ajatukseen kiteytyy kunnossapidon kehittämisen ydin.

Käytännössä Maintenance excellence liittyy operatiivisen kunnossapidon hallintaan sekä sen viemiseen uudelle tasolle toiminnan kehittämiseksi. Operatiivisen tason lisäksi Maintenance excellence-ajatuksen tavoitteena on kehittää johtamista. Kaikella tällä on lopulta vaikutus siihen, kuinka hyvin tuotantolaitos pystyy tuottamaan.

Kohti huippusuorituskykyistä kunnossapitoa

Huippusuorituskykyinen kunnossapito on mahdollista saavuttaa, kun ymmärretään, että parhaaseen mahdolliseen tulokseen ei välttämättä päästä säästämällä kuluja, vaan arvioimalla datan avulla sitä, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevin ratkaisu. Kulujen sijaan Maintenance excellence- ajattelussa arvioidaan esimerkiksi tehtävien investointien kokonaiselinkaarta ja ennen kaikkea ROI:ta kokonaisuutena, jossa tuottavuustekijä on mukana. Tavoiteena onkin saada kohdennettua kehityspanostukset sellaiseen, missä on mahdollista saada aikaan muutosta.

Todellisuudessa kustannuksia ei voida pudottaa kuin tietyn prosentin, mutta Maintenance excellence -ajattelulla kehittämismahdollisuudet ovat suuret. Kaiken tämän potentiaalin esiintuomiseksi tarvitaan tätä johtamistapaa tukevaa ja ohjaavaa järjestelmää.

Maintenance excellence-kokonaisuudessa operatiivisen kunnossapidon mahdollisuudet ovat suuret, mutta kehittäminen vaatii myös paljon sekä järjestelmiltä että käytännön johtamistyöltä. Kehittäminen vaatii panostuksia ja hyötylaskelmien esittäminen voi tuntua vaikealta, koska operatiivisen kunnossapidon näkeminen kehityskohteena eikä kuluna on tyypillisesti haasteellista. Potentiaaliset tuotot eivät näy kirjanpidon raporteissa. Koko Maintenance Excellence-ajatus lähtee siitä, että organisaatio ja itse tekeminen nähdään kulujen sijaan mahdollisuutena – investointina, mille haetaan tuottoa.

Kunnossapitojärjestelmän rooli

Kunnossapitojärjestelmän tehtävä on vastata nykyisen toimintamallin optimaalisesta hallinnasta sekä organisaation tehokkaasta ohjauksesta. Lisäksi järjestelmän tulee osoittaa kehityskohteet tukea kehittämisen vaatiman muutoksen läpiviemisessä. Tästä Maintenance Excellence-ajattelussa on kyse, operatiivisen kunnossapidon parantamisesta osa-alue kerrallaan. Parantaminen tulee nähdä jatkuvana prosessina, missä tulee edetä askel kerrallaan, suunnitelmallisen ja oikein priorisoidun Road-Mapin avulla.

Järjestelmän rakentamisen kannalta Maintenance Excellence-ajattelu nostaa ihmiset, työtehtävät ja näihin liittyvät prosessit suunnittelun keskiöön. Useimmiten työ- ja ihmislähtöisen järjestelmän rakentaminen johtaa käyttäjien kannalta selkeämpään ja miellyttävämpään ohjelmistoratkaisuun sekä samalla huomattavasti kustannustehokkaampaan käyttöönottoprojektiin.

Ota tuottavuus mukaan EAM elinkaariajatteluun, priorisoi selkeät kehityskohteet oikean datan avulla ja saavutat todella suuria eurohyötyjä. Menestystä Maintenace Excellence matkalle! Liikkeelle kannattaa lähteä NYT.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme EAM on perusta Maintenance Excellence-johtamiselle, joka on tarkoitettu kunnossapidon hallinnasta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

EAM

 

Jaa artikkeli: