<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

14.9.2016 15:58:56

Budjetointi on kunnossapidon kehittämisen työkalu

Budjetointi on kunnossapidon kehittamisen tyokalu

Syksyn koittaessa budjetointikierrokset tulevat ajankohtaisiksi. Erilaisia tuotannon ja kunnossapidon kehityshankkeita suunniteltaessa budjetointi kannattaa ottaa mukaan heti alusta alkaen. Se antaa raamit ja mittasuhteet toimenpiteille, joita seuraavaksi vuodeksi tai tilikaudeksi voidaan suunnitella. Pienetkin asiat kannattaa laittaa budjettiin. Silloin ne ovat ja löytyvät sieltä kun aika hankinnalle realisoituu. Budjetointi siis tukee tuotannon ja kunnossapidon kehittämistä.

Järjestelmäasiat budjettiin mukaan

Järjestelmiin liittyvässä budjetoinnissa on muutamia omia erityispiirteitä. Selvää on, että tuotantoa ja kunnossapitoa tukeviin järjestelmiin liittyvät hankinnat tulisi löytyä budjeteista samoin kuin vaikkapa koneinvestoinnit. 

Järjestelmiin liittyvien kehittämishankkeiden perustelu onnistuu tuotannosta ja kunnossapidosta saatavien raporttien ja analyysien kautta. Näiden avulla voidaan tehdä hyötylaskelmia, jotka kiinnostavat myös liikkeenjohtoa. 

Laskelmat osoittavat, mitkä summat budjettiin laitetaan. Jos kehittämiseen liittyvää rahaa ei ole budjetoitu, on sen saaminen myöhemmässä vaiheessa usein äärimmäisen hankalaa. Tästä hyvä esimerkki on esittää vaikkapa  budjettivaiheessa 5000 euroa osana 1 000 000 euron budjettia. Tämä on hyvin perusteltavissa nyt, mutta kesken budjettikauden raha on vaikea saada.

Budjetointi luo ryhtiä ja tavoitteita tekemiselle

Budjetointi on hyvä juttu. Kun pienetkin asiat nostaa esille budjetoinnin yhteydessä, joutuu ne perustelemaan hyvin. Muiden lisäksi myös itselle.Tämä luo ryhtiä omiin ajatuksiin ja parantaa lopputulosta.

Vaikka budjettiin laittaisi vain esimerkiksi kaksi kehityspäivää järjestelmätoimittajan kanssa, joutuu niille miettimään selkeän tavoitteen. Jo tämä varmistaa että päivät ovat hyödyksi. Tavoitteiden tarkentaminen avaa usein silmät havaitsemaan uusia potentiaalisia kehitysasioita tulevaisuuteen.

Budjetointi on hyvä juttu myös sen tekjiälle. Hyvin pohjustettu asioiden esittely budjetoinnin yhteydessä luo edellytykset viedä omia hankkeita onnistuneesti eteenpäin. Samalla se kertoo positiivisen viestin yrityksen johdolle oman tehtäväkentän merkityksestä sekä halusta tuoda panos yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Kehittämistoimenpiteitä jo pienellä rahalla 

Jos rahahanat ovat tiukoilla, voidaan keskittyä nykyisten järjestelmien parempaan hyödyntämiseen. Tähänkin liittyvä raha kannattaa sinne budjettiin laittaa. 

Suuri merkitys on osaavalla järjestelmäkumppanilla, jonka kanssa aktiivinen kehitystyö ei unohdu järjestelmän käyttöönoton jälkeenkään. Jatkuva kehittäminen vaatii säännöllisiä yhteisiä tuumauspäiviä yhdessä asiakkaan ja asiakasvastaavan kanssa. Tällaiset kehityspäivät eivät kokonaisuuden kannalta ole kovin suuria panostuksia. Kun tuotannon kehittämiseen on varauduttu etukäteen jo budjetointivaiheessa, on johdonkin suhtautuminen kehityspäivän järjestämiseen myönteinen. 

Itse kehitystyö voi sisältää tilanteesta riippuen esimerkiksi järjestelmän käytön osaamisen syventämistä ja tehostamista. Joissain tapauksissa myös  toiminnallista laajentamista. Kokenut järjestelmäkumppani voi lisäksi tuoda omalla asiantuntemuksellaan näkemystä tuotannon ja kunnossapidon kehittämiseen, sekä parhaita käytäntöjä muista vastaavista tilanteista.

Budjetoijan muistilista - muista ainakin nämä: 

  • Pienetkin asiat kannattaa budjetoida
  • Listaa hyödyt, tee hyötylaskelmat
  • Valmistele budjettiesitys huolella 

Haluatko lisätietoja?

Tutustu Tietopankkiimme tai ota yhteyttä 

Jaa artikkeli: