<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 8, 2019 2:09:06 PM

Underhållets mätare är redskap för ledning genom information

40-A7K_4445För att mäta och utveckla både underhållet och produktionen behövs mätare och nyckeltal anpassade enligt organisationen, dvs. KPI (key performance indicators). De rätta mätarna väljs enligt organisationens krav och deras mål är att analysera, jämföra och styra underhållsverksamheten.

Nyckeltalen stödjer ledning genom information

Underhållets uppgift är att säkerställa att anläggningens användbarhet, produktionsmängd och kvaliteten hos slutprodukten håller sig på den planerade nivån. Underhållets mätare för prestanda, dvs. KPI, är en bra metod för att följa och utveckla verksamheten. De spelar också en viktig roll i uppställandet av mål för underhållet samt definitionen av arbetstagarnas resultatmål. 

I praktiken stödjer nyckeltalen ledning genom information och utgör en viktig del av en framgångsrik ledning av underhållet.

För att generera de viktigaste nyckeltalen behövs pålitlig information i realtid. Ett underhållssystem som används aktivt och erbjuder pålitliga data möjliggör uppföljning i realtid och snabba reaktioner på förändringar.

Hur välja rätt mätare?

Det är viktigt att välja mätare som passar just din underhållsorganisation och som du kan följa exempelvis på vecko- eller månadsbasis. Beakta också vilka mätare som kan följas upp av underhållspersonalen. De valda nyckeltalen måste möjliggöra en delegering av ansvaret att nå målet så lågt ner i organisationen som möjligt. Därför ska mätarna vara så konkreta att var och en kan se hur den egna arbetsinsatsen påverkar de mätbara resultaten.

Till exempel då man inleder operatörsunderhåll på en linje borde mängden fel i praktiken minska. Därför intresserar denna trend säkert arbetstagare inom både underhåll och produktion.

5 viktiga mätare för underhållet

Enligt våra experters erfarenhet är en uppföljning av speciellt dessa fem mätare kritiskt för utvecklingen av underhållet:

  • Arbetsmängden per utrymme
  • Förhållandet mellan förebyggande och reaktivt underhåll
  • Underhållskostnader
  • Tidsbaserade mätare
  • TOP 10 maskinrapporter

Genom att följa utvecklingen av dessa mätare och nyckeltal och göra ändringar i verksamheten utifrån uppmätta data kan man börja utveckla underhållsverksamheten.
Vill du ha mer information?
Ladda ner vår avgiftsfria snabbguide 5 viktiga mätare för underhållet för att få mer information om hur man utvecklar underhållet med hjälp av mätare.

5 tärkeää kunnossapidon mittaria

 

Dela artikeln: