<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 8, 2019 1:34:13 PM

Om man ändå skulle skaffa ett underhållssystem - vid sidan av ERP

19-B7K_9302ERP-systemen utvecklas för hantering av hela företagets verksamhetsstyrning, varvid underhållsprocessernas stöd förståeligt nog spelar en mindre roll. Underhållets montörer och arbetsledning behöver ändå ett praktiskt system som passar för verkstadsgolvet och verkligen stödjer det dagliga arbetet. Enligt vår erfarenhet kämpar många företag som använder SAP som sitt enda underhållssystem med denna utmaning.

ERP-systemet, liksom SAP, kan kompletteras med ett separat underhållssystem som möjliggör effektivt arbete och utveckling inom underhållet. I denna artikel berättar vi varför det kan vara förnuftigt att skaffa ett separat underhållssystem vid sidan av SAP och vilka fördelar det ger företaget.

Varför är det förnuftigt att använda ett separat underhållssystem?

Vanligen beror utmaningarna med att använda underhållsmodulen i ERP-systemet på att den är svåranvänd och inflexibel, vilket leder till att systemet inte används så aktivt och de data som samlas in i underhållet blir bristfälliga. Dessutom är mobilanvändningen, som garanterar smidigt användning och dokumentation i realtid, ofta dyr och till följd av det icke-visuella gränssnittet kan planeringen av underhållsarbeten vara svår. 

Ett separat underhållssystem erbjuder många nya funktioner

För att korrigera de ovannämnda bristerna kan företagen komplettera ERP med ett separat underhållssystem, som bl.a. erbjuder följande funktioner:

  • Visuell lägesbild av underhållet
  • Heltäckande verktyg för arbetenas schemaläggning och resursallokering
  • Mobilgränssnitt
  • Flexibel systemhantering (bl.a. möjlighet att redigera formulär och fält)
  • Mångsidiga möjligheter till förhandsservice (bl.a. enligt operatör och utifrån driftstid)

Ett eget system gör underhållet effektivare och enklare

Med stöd av funktionerna i ett separat underhållssystem blir underhållet effektivare och enklare för systemanvändaren. Dessa funktioner underlättar arbetshanteringen och de onödiga arbetsskedena minskar. Dessutom förbättrar registrering i realtid kvaliteten hos de data som samlats in för underhållet. Ett lättanvänt system som guidar användarna hjälper personalen att bli delaktiga i systemet.

Hur underhållssystemet ska integreras med ett ERP-system, såsom SAP, beror alltid på företagets behov. Vi söker alltid den bästa integreringsmodellen i samarbete med kunden.

Vill du veta mer?

Läs mer i vår avgiftsfria guide Tips för integrering av SAP och underhållsystemet. I guiden berättar vi med hjälp av ett case-exempel hur integreringen av SAP och underhållssystemet kan göras och vad man behöver beakta i integreringen. Via exemplen demonstreras hur de olika resurserna fördelas mellan systemen och vilka nya funktioner olika integreringssätt erbjuder som stöd för underhållet.

Vinkkejä SAPn ja kunnossapitojärjstelmän integraatioon

 

Dela artikeln: