<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Underhållsutveckling

Nov 8, 2019 2:38:17 PM

Minimal eller maximal integration? Integrera ERP och underhållssystemet på ett smart sätt

18-A75_8467Ett separat underhållssystem vid sidan av ERP-systemet möjliggör effektivt arbete och utveckling inom underhållet. Systemen kan integreras på många sätt utifrån behoven och målsättningarna i företages underhåll.

Tidigare har vi skrivit i bloggen om hur man integrerar underhållssystemet med verksamhetsstyrningssystemet, samt vilka fördelar ett separat underhållssystem erbjuder (läs artikeln här).
I den här artikeln fördjupar vi oss i vad som behöver beaktas vid planeringen av ERP-systemets och underhållssystemets integration och hur de olika underhållsfunktionerna kan fördelas mellan systemen.

Hur ska man påbörja integrationen av underhålls- och ERP-system?

Integrationen av underhålls- och ERP-systemet inleds alltid med en rollfördelning mellan systemen. Då avgörs systemens inbördes relation och vilka uppgifter som upprätthålls i vilket system.

En bra utgångspunkt och målsättning för integrationen är att först betrakta situationen ur en underhållsmontörs och arbetsledningens perspektiv: vilket användningssätt är det optimala för dem? Kan man uppnå en situation där personalen inom underhållet dagligen endast behöver använda ett enda smidigt system?

När det optimala användningssättet står klart, involveras systempartners så att ärendet kan granskas ur ett tekniskt perspektiv. I detta skede bedömer man vad som kan förverkligas med rimliga resurser.

Integrationsmodeller för ERP- och underhållssystemet

Underhållssystemet kan integreras med ERP-systemet, t.ex. SAP, på många sätt. Vilket sätt som passar beror på företagets behov och den bästa integrationsmodellen utarbetas alltid i samarbete med kunden.

Nedan följer en ungefärlig presentation av två sätt att integrera systemen: minimal och maximal integration. Mellan dessa ytterligheter finns naturligtvis otaliga alternativ.

Minimal integration
Om företaget endast behöver ett verktyg för arbetsplanering och rapportering vid sidan av ERP-systemet, kan man utföra en lätt integration av underhållssystemet. ERP förblir då oförändrat och exempelvis reservdelar och övriga resurser hanteras fortfarande via detta system. Parallellt med ERP ger det nya systemet tillgång till visuella verktyg som stödjer planeringen.

Maximal integration
Om företaget behöver ett verktyg för att hantera hela underhållet, ersätts ERP-systemets underhållsmodul fullständigt med ett nytt system. Från underhållsystemet över gränssnittet till ERP förflyttas endast till exempel de nödvändiga timuppgifterna.

Vill du veta mer?

Använder ditt företag SAP som datasystem för underhållet? Läs mer om integration av SAP och underhållssystemet i vår avgiftsfria guide Tips för integrering av SAP med underhållsystemet. I guiden berättar vi med hjälp av case-exempel hur SAP och underhållssystemet kan integreras och vad man behöver beakta i integrationen.

Vinkkejä SAPn ja kunnossapitojärjstelmän integraatioon

 

Dela artikeln: