<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Eppu Kuusela

Find me on:

Recent Posts

Underhållsutveckling

Blir förhandsservice överkört av produktionen? 5 metoder för att stärka underhållets betydelse

Det avhjälpande underhållet med överraskande fel och resulterande engångseffekter blir nästan alltid dyrare än förebyggande underhållet. Trots detta kör ofta produktionen över det planerade förhandsunderhållet inom industrin. I den här artikeln tar jag upp 5 motiveringar, som du kan använda för att övertyga produktionsledningen om vikten av förebyggande underhållet.[…]

Arbetssäkerheten är en del av underhållets Shop Floor Management

Under de senaste åren har man satsat allt mer på arbetssäkerheten inom industrin. 70–90 % av den tillverkande industrins arbetssäkerhetsobservationer sysselsätter fabrikens underhållspersonal. Den här mängden måste kunna hanteras och i denna bloggtext betraktar vi ämnet ur underhållssystemets perspektiv.[…]

1