<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

ARROW Engineering

Find me on:

Recent Posts

Underhållsutveckling

Minimal eller maximal integration? Integrera ERP och underhållssystemet på ett smart sätt

Ett separat underhållssystem vid sidan av ERP-systemet möjliggör effektivt arbete och utveckling inom underhållet. Systemen kan integreras på många sätt utifrån behoven och målsättningarna i företages underhåll.[…]

Underhållsutveckling

Underhållets mätare är redskap för ledning genom information

För att mäta och utveckla både underhållet och produktionen behövs mätare och nyckeltal anpassade enligt organisationen, dvs. KPI (key performance indicators). De rätta mätarna väljs enligt organisationens krav och deras mål är att analysera, jämföra och styra underhållsverksamheten.[…]

Underhållsutveckling

Om man ändå skulle skaffa ett underhållssystem - vid sidan av ERP

ERP-systemen utvecklas för hantering av hela företagets verksamhetsstyrning, varvid underhållsprocessernas stöd förståeligt nog spelar en mindre roll. Underhållets montörer och arbetsledning behöver ändå ett praktiskt system som passar för verkstadsgolvet och verkligen stödjer det dagliga arbetet. Enligt vår erfarenhet kämpar många företag som använder SAP som sitt enda underhållssystem med denna utmaning.[…]

5 tips för val av underhållssystem

Det finns många olika systemalternativ för underhållshantering och de skiljer sig till både egenskaper och användbarhet. Det är ofta utmanande att bland alla alternativ hitta just det rätta systemet för det egna företagets behov. Vi listar här 5 egenskaper som hjälper dig att identifiera ett effektivt underhållssystem som passar företaget.[…]

Underhållsutveckling

Utveckling av det förebyggande underhållet baserar sig på insamlad information

Vid utveckling av det förebyggande underhållet bör man speciellt beakta de maskiner och apparater i produktionsmiljön, vars funktion är kritisk för affärsverksamheten. Försummelse av dessa apparaters underhåll kan i värsta fall leda till stopp i produktionslinjen, olycksfall i arbetet eller till och med en miljökatastrof.[…]

Underhållsutveckling

Så här inför du framgångsrikt ett nytt underhållssystem

Det produktivitetsorienterade underhållet har blivit allt viktigare under de senaste åren. Därför har man inom många företag, även på högsta ledningsnivå, insett underhållets betydelse för affärsverksamheten. När produktionen och underhållet behöver effektiviseras genom olika utvecklingsåtgärder är de gamla verksamhetsmodellerna och systemlösningarna kanske inte längre tillräckliga, utan man behöver hjälp av ett datasystem som verkligen stödjer underhållets utveckling.[…]

Underhållsutveckling

5 skäl till att överväga ett byte av underhållssystem

Idag är det mycket allmänt att byta underhållssystem, på samma sätt som man byter andra system. Teknologins utveckling samt underhållets förändrade roll från enbart en kostnadsfaktor till en källa till produktivitet har ställt nya krav på underhållssystemen och också ökat för underhållet och dess utveckling.[…]

Underhållsutveckling

Det förebyggnade underhållets betydelse inom industrin

Överraskande fel blir ofta dyra att åtgärda oberoende av industribransch. Med hjälp av förebyggande underhåll kan man undvika oplanerade produktionsstopp och resulterande spridningseffekter. Det är också en kostnadseffektiv metod för underhåll av maskiner och apparater. En ständig utveckling av underhållet effektiviserar också företagets konkurrenskraft.[…]

Hur känner du igen ett underhållssystem som passar energiindustrin?

Inom energisektorn är produktionens maskiner och apparater stora investeringar som betalar sig genom effektiv användning. Ett effektivt och förebyggande underhåll maximerar användningsgraden samt livscykeln för maskiner och apparater inom energiproduktionen. Här är det viktigt med ett välfungerande underhållssystem för hantering och utveckling av underhållet samt en kunnig systemleverantör. I den här artikeln ger vi tips på hur du hittar en systemlösning och en leverantör som lämpar sig för underhållet inom energiindustrin.[…]

Underhållsutveckling

5 fördelar med ett underhållssystem som utnyttjas effektivt

Underhållet behövs för att reparera existerande fel och för serviceåtgärder som garanterar driftsäkerheten, samt allt oftare också för att upptäcka dolda fel och sätta utrustningen i skick. Därför är det viktigt med ett underhållssystem som fungerar väl i hantering och utveckling av underhållet.[…]

1 2