<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Business Intelligence, Teollisuuden digitalisaatio

6.11.2017 10:59:29

Automaattinen tiedonkeruu tuotantokoneilta mahdollistaa jatkuvan kehityksen

Automaattinen tiedonkeruu

Valmistavan teollisuuden yhtenä tärkeimpänä tavoitteena on tuotteiden tasalaatuisuus. Tyypillisesti laaduntarkastus tapahtuu kuitenkin vasta linjan ja materiaalin valmistusvaiheen lopussa tai pahimmassa tapauksessa juuri ennen kuin tuote menee toimitettavaksi.

Tiedonkeruun automatisoinnilla mahdollistetaan entistä yksityiskohtaisemmin tuotannon tietojen hyödyntäminen. Kun dataa kerätään tuotantokoneilta, on päivittäin mahdollista tehdä valintoja, jotka ohjaavat tuotantoa kohti parempaa laatua. Haasteiden ja poikkeamien selvittäminen tehostuu ajantasaisen tiedon avulla.

Selvitä kokonaistehokkuuden elementit

Tuotantohävikki on usein pimentoon jäävä osa-alue, vaikka sen vaikutukset kokonaistoimintaan ovat merkityksellisiä. Automaattisen tiedonkeruun avulla saadaan selville missä kohtaa tuotantoprosessissa hävikkiä tulee ja kuinka paljon. Koneseuranta voi sisältää useita mittauspisteitä, joiden avulla voidaan analysoida missä todellinen hävikki syntyy ja näin päästä ratkaisemaan hävikin aiheuttamia juurisyitä.

Kun tietoa kerätään koneilta, saadaan selville kokonaistehokkuuden elementit; käytettävyys, nopeus ja laatu (KNL/OEE). Kolmeen osatekijään jaettu OEE ottaa huomioon ja mittaa useampia tuotantohävikin syitä, kuten pysäytyksiä, häiriöitä, materiaalipuutteita, alentunutta tuotantonopeutta sekä laatuvirheitä.

Automaattisesti tuotantokoneilta kerätyn tiedon lisäksi tuotannon operaattorilla on tärkeä rooli kerätyn tiedon rikastajana. Tuotannon operaattorin tekemien tarkastuksien ja havaintojen kirjaaminen on faktoihin perustuvaa ennakointia.

Perusta tuotantosuunnitelma faktoihin

Tuotantosuunnittelijoiden laatima suunnitelma perustuu tiettyihin lukuihin, joiden täytyy olla paikkansapitäviä. Luvut saadaan valmistuksesta ja niillä on tärkeä rooli tuotantosuunnitelman luotettavuudessa. Jos alun perin tehty tuotantosuunnitelma ei pidäkään paikkaansa, on tällä suuri vaikutus myös muun muassa logistiikan, hankinnan sekä lopulta myynnin onnistumiseen. Valitettavan usein täysin paikkansapitävää tietoa ei ole saatavilla, jolloin suunnitelma perustetaan kokemusarvioon.  

Tuotantosuunnitelmassa pysymistä edesauttaa analyysi yksittäisten koneiden tilausten etenemisestä. Esimerkiksi automaattisesti kerätyn ja visualisoidun ’valmistunut tuotantomäärä’ -tiedon avulla voidaan nopeasti havainnollistaa tuotannon tilanne. Suunnitellun ja valmistuneen tuotannon suhteessa tapahtuvat muutokset ovat hyödyllistä tietoa tuotannonsuunnittelulle.

Automaattisen tiedonkeruun avulla voidaan saada suunnittelunopeudet yksittäisille tuotteille ja yksittäisille ajoille. Kun otanta on riittävän suuri, voidaan laskennallisesti keskiarvoistaa yksittäisen tilauksen tai tuotteen valmistukseen kuluvaa aikaa tuotannonsuunnittelun parametreiksi.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton oppaamme 5 syytä kerätä tietoa tuotantokoneilta automaattisesti, ja lue lisää siitä, kuinka automatisoitu tiedonkeruu tehostaa päivittäisjohtamista.  

New Call-to-action

Jaa artikkeli: