<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Ville Vilhu

Director, Supply Chain
Find me on:

Recent Posts

Kunnossapidon kehittäminen

Kunnossapidon kehittäminen kannattaa aloittaa nykytilan auditoinnilla – näin se onnistuu!

Kunnossapidon tavoitteena on taata, että tuotannon käyttövarmuus ja tuotantomäärä pysyvät tavoitellulla tasolla. Jos kunnossapidolla on haasteita tämän tehtävän täyttämisessä, kannattaa tarttua toimeen ja aloittaa kunnossapidon kehittäminen. Paras tapa tähän on suorittaa nykytilan auditointi, jonka pohjalta kehittäminen lähtee liikkeelle.[…]

1