<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Mikko Tervala

Recent Posts

Lean-päivittäisjohtaminen, Teollisuuden kilpailukyky

Andon tehostaa tuotannon läpimenoaikaa - 3 helppoa vinkkiä järjestelmän käyttöönottoon

Andon-menetelmän tarkoituksena on parantaa tuotannon tiedonkulkua ongelmien ilmetessä ja siten parantaa tuotannon läpimenoaikaa ja tuottavuutta. Menetelmän hyödyntämiseen on kehitetty erilaisia järjestelmiä, joilla voidaan suorittaa tuotannon avunpyyntöjä ja niihin liittyvää raportointia. Moneen muuhun järjestelmään verrattuna Andonin käyttöönotto tuo organisaatiolle välittömiä hyötyjä mm. lyhyempinä vasteaikoina.[…]

1