<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

ARROW

12.9.2018 16:29:46

ARROW on 25 vuotta nuori!

Arrow on 25 vuotta nuori

Neljännesvuosisata. Ajan kulumiseen havahtuu eri merkkipaalujen kohdalla. Omassa elämässä ja työssä. Merkkipaalut tai erityiset tapahtumat ovat kuitenkin vain pieniä hetkiä normaalin elämisen ja työnteon jatkuessa. Ne antavat kuitenkin mukavasti syyn tuumata pienen hetken asioita pidemmässä perspektiivissä.

Suhdanteet haastavat

Suomi oli hankalassa tilanteessa, kun ARROW aloitti. Historiallinen lama oli syvimmillään. Investoinnit teollisuudessa olivat käytännössä nolla-tasolla.

Se maailma opetti. Opetti sen, mitä tarkoittaa asiakkaan kuuleminen ja yhteistyön hyötyjen perustelu. Ja sen, että annetut lupaukset täytyy myös pitää.

Sen jälkeen taloudessa on ehtinyt tapahtua monta suunnan muutosta. Teollisuuden rakenne on muuttunut. Asiakkaiden halu tehdä yhteistyötä kehittyvän ARROWin kanssa on kuitenkin jatkunut ja kasvanut. Palveluitamme tarvitaan yhtä lailla sekä lasku- että noususuhdanteissa.

Kestävä liiketoiminnan ydin

Vaikka maailma on muuttunut, on liiketoimintamme ydin pysynyt samana. Tuotannon tehokkuuden ja kunnossapitotoimintojen hallinta ja kehittäminen ovat olleet aina tekemisemme ytimessä. Tänään tämän ytimen ympärille rakentuva kokonaisuus on todella laaja.

ARROW toimitusjohtaja Pekka Pylkkänen

Muutosta on toki tapahtunut focuksemme sisällä. Muutoksen ajurina on ollut uuden oppiminen ja oman työn ymmärryksen syventyminen. Näkemyksemme ja osaamisemme tuottavuuden parantamiseen on kehittynyt valtavasti. Oppimiseen ja itsemme kehittämiseen panostetaan jatkuvasti paljon.

Tuotteisiin pohjautuva liiketoimintamalli, missä pitkälle kehitetty ja näkemyksellinen palvelukonsepti on vahvasti läsnä, on ollut menestys. Tällä strategialla tulemme myös jatkamaan.

Sitoutunut tiimi luo perustan

Työtä on tehty yhdessä sitoutuneen henkilökunnan kanssa. Henkilöstön parissa 10-vuotis palvelusjuhlia pidetään säännöllisesti. Yhtiön täyttäessä 25 vuotta juhlistettiin samalla myös työntekijämme 20-vuotista työuraa ARROWilla.

Organisaatiotamme on kehitetty suunnitelmallisesti vastaamaan toiminnan tavoitteita. Olemme onnistuneet rekrytoimaan hienoja tekijöitä joukkoomme toteuttamaan tavoitteitamme sekä kehittämään omilla ideoillaan ja osaamisellaan tavoitteitamme edelleen. Osaavaan ja pitkään meillä viihtyvään henkilökuntaan panostetaan jatkossakin.

Muutos kehottaa toimimaan

Asiakkuuksia on 25 vuoden takaa ja ne kehittyvät edelleen aktiivisesti. Asiakkaiden tarpeet tulevat aina muuttumaan ja kehittymään. Meidän työmme on olla tässä tukena ja joskus myös suunnan näyttäjänä.

Muutoksen nopeus on vain kasvanut. Elämme 4. teollisen vallankumouksen aikakautta. Viime vuosina tapahtunut teknologian kehitys on luonut uusia haasteita ja samalla isoja mahdollisuuksia sekä meille, että asiakkaillemme.

Tässä ei voi jäädä vain tilanteen seuraajaksi. 25 vuotta on opettanut, että muutoksiin pitää lähteä mukaan. Muutokseen tulee osallistua sekä aktiivisena toimijana että uuden luojana.

Teknologian itsetarkoituksellisesta käytöstä siirrytään selkeämmin toiminnallisten ja taloudellisten hyötyjen tavoitteluun. Tämä on oikea kehityssuunta ja sopii meille erinomaisesti. Tekniikka ja myös ARROW -ohjelmistot ovat vain työkaluja, joiden avulla tuetaan asiakkaan menestymistä.

Uskallatko olla kumppani?

ARROW luotettava kumppaniVerkostoituminen on megatrendi. Tämä tarkoittaa myös muutosta asiakas - toimittaja -suhteissa. Asioita kehitetään yhä enemmän yhdessä. Haasteet ja tavoitteet voidaan jakaa yhä avoimemmin puolin ja toisin. Näin luodaan yhdessä yhteistä tiekarttaa menestykselle. Aidosti yhdessä tekeminen mahdollistaa tavoitteiden asettamisen korkeammalle, yhteistyön tekeminen muuttuu mielekkäämmäksi ja tavoitteet saavutetaan paremmin.

Tätä ajattelua noudatamme myös omassa toiminnassamme omien kumppaneidemme kanssa.

Uutta vauhtia kehitykselle

Elokuun alussa yhtiömme sai uuden kodin Protacon-konsernissa. Suurimmat muutokset yrityskaupan myötä liittyvät ARROWn kehittämiseen ja kasvuun. Yhtiöidemme synergiat ovat selvät ja tehtävämme on tuoda oma osaamisemme konsernin palettiin. Konsernin suuremmat resurssit avaavat myös uusia mahdollisuuksia.

Protacon tuo meille merkittävää osaamista mm. valmistavan teollisuuden automaatiosta, suunnittelusta sekä raportoinnista. Yhteinen tarjontamme kasvaa kuten myös kykymme palvella asiakkaitamme. Yhdistämällä vahvoja osaamisalueitamme nykyisille ja tuleville asiakkaillemme, voimme luoda kokonaan uusia tuote- ja palvelukokonaisuuksia, joilla voimme tulevaisuuden vaatimuksiin vastata.

Toiminnassamme on paljon luontevia liityntäpintoja. Jo muutaman viikon jälkeen on löytynyt lukuisia yhteisiä asiakaskohteita konkreettiselle yhdessä tekemiselle. Henkilöstömme on innolla mukana tässä yhteistyössä.

Houkutteleva tulevaisuus

Tulevaisuus ja sen tuomat uudet asiat näyttäytyvät meille hienoina mahdollisuuksina. Pitkän kokemuksen yhdistäminen tässä hetkessä elämiseen, muodostaa kulmakivet tulevalle menestykselle.

Olemme teollisuuden digitalisaation aktiivinen kehittäjä ja toteuttaja. Haluamme auttaa asiakkaitamme menestymään muutoksessa. Ja sitä kautta haluamme menestyä myös itse.

Aitoina kumppaneina tulemme yhdessä saavuttamaan paljon.

 

Kiitos yhteistyöstä asiakkaillemme aina sieltä 25 vuoden takaa ja sadoille muille. Ja ennen kaikkea teille tuhansille ja tuhansille ihmisille yrityksissä.

Ja tietysti tervetuloa kaikki uudet.

ARROW on 25 vuotta nuori ja parhaassa iskussa koskaan!

ARROW 25 vuotta nuori

Jaa artikkeli: