<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Digitalisaatio

17.1.2017 17:00:59

ARROW näyttää suuntaa tuotannon digitalisaatiolle

Pekka Pylkkänen

Vuoden 2016 aikana yhtiömme kävi läpi monta merkittävää muutosta. Muutoksia ohjaavana asiana on ollut yhtiössä tapahtuneet omistusjärjestelyt ensin kesällä ja uudelleen syksyn aikana. Uusi omistajatiimi on otettu erittäin positiivisesti asiakkaidemme keskuudessa vastaan. Asiakkaiden palaute on ollut meille tärkeä asia, sillä yrittäjät ovat keskeisessä roolissa ARROWin palvelukonseptin sekä liiketoiminnan kehittämisessä.

Omistusjärjestelyjen jälkeen olemme organisoineet omaa toimintaamme uudelleen. Ihan valmista ei vielä ole mutta asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti. Selkeimmin muutokset ovat koskettaneet teknologiatiimiämme. Siinä roolituksia ja yhteistyötä on ryhmitelty uudelleen. Tämä näkyy ja tuottaa jo tulosta.

Vuosi 2016 oli meille taloudellisesti hyvä. Monien muutosten ja haasteiden keskellä myyntimme säilyi hyvänä. Uuden Novi-konseptin vastaanotto markkinoilla on jatkunut positiivisena. Tämän kaiken lopputuloksena liikevaihtomme ylitti ensimmäistä kertaa 3 meur rajan ollen 3,15 meur.

Uusia osaajia rekrytoidaan

Alkusyksyn aikana ryhmämme vahvistui jo kahdella uudella projektipäälliköllä. He ovat nyt tiivis osa toimintaa ja kädet täynnä töitä. Tällä hetkellä olemme loppusuoralla rekrytoidessamme kahta uutta henkilöä osaksi samaa ryhmää.

Hakiessamme uusia henkilöitä oli todella hienoa huomata, että ARROW työnantajana, työpaikkana ja mahdollisuutena kehittää itseään kiinnosti niin monia. Molemmissa hakuprosesseissa saimme paljon laadukkaita hakemuksia. Tämä mahdollistaa organisaatiomme kehittämisen myös jatkossa.

Digitalisaatio muuttaa asiakastarpeita – ja tuo mahdollisuuksia

On nähtävissä, että asiakkaidemme omat tuotannon ja kunnossapidon kehityshankkeet profiloituvat uudella tavalla. Maailman muutos oikeastaan vaatii, että näin on oltavakin. Muutos vaatii uutta ajattelua kehittämisessäkin. On oikea aika olla tässäkin aktiivisesti mukana. Olemme hahmottaneet selkeämmin järjestelmien sekä niihin liittyvien palveluiden ydintä.

Suuntaamme ja ohjaamme asiakkaitamme kunnossapidon ja tuotannon kehittämisessä hyötyjen hakemiseen. Päivittäisjohtamista voidaan kehittää hyödyntämällä tehokkaasti tuotantotiedon digitalisointia. Se onnistuu läheisesti ihmisten toimintaa auttavien ja sitä helpottavien ratkaisujen kautta.

Digitalisaatio muuttaa prosesseja ja organisaatioiden rakennetta. Tehtäväkuvat sekä vastuualueiden rajat kehittyvät. Hyvin suunnitellut ja toteutetut ratkaisut auttavat tässä muutoksessa – eivät jarruta sitä.

IT palveluorganisaationa emme enää toimita vain ohjelmia ja niiden käyttöönottoja koulutuksineen. Yhä selkeämmin ja useammin meidät halutaan mukaan kehittämiseen asiantuntijan sekä haastajan roolissa. Meidän vastuullamme on olla aktiivinen toimija, kehittyjä ja oppija. Opimme kymmenissä toimitusprojekteissa vuosittain. Sen lisäksi haemme oppia koulutuksella ja aktiivisella ajan seuraamisella. Tämä mahdollistaa asiantuntijana, haastajana ja valmentajana toimimisen. Tähän me oikeasti pystymme ja pyrimme.

Tuotekehitys ajan hermolla

Uudet palvelut vaativat myös teknologian osalta aktiivista toimintaa. Viime vuonna käynnistimme kokonaan uuden järjestelmäkonseptin kehityshankkeen. Kyseessä on MES-tason kehityshanke, joka liittyy tuotannon seurannan ja kehittämisen konseptiimme. Kyseessä on myös taloudellisesti ja inhimillisen resurssin osalta todella merkittävä satsaus. Kehityshanke yhdenmukaistaa koko järjestelmäkonseptimme teknologialtaan moderniksi ja yhdenmukaiseksi. Tämä mahdollistaa uuden tavan luoda asiakkaille erilaisia konsepteja tuotepohjaisesti.

 

Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Pekka Pylkkänen, CEO

Jaa artikkeli: