<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Teollisuuden kilpailukyky, Digitalisaatio, ARROW

9.4.2019 12:27:51

Advanced Engineering 2019 -messuilla teemoina digitalisaatio ja teollisuuden uudistuminen

Advanced Engineering 2019 -messuilla teemoina digitalisaatio ja teollisuuden uudistuminenAdvanced Engineering -messut kokosivat valmistavan teollisuuden ratkaisujen toimittajat, liiketoiminnan päättäjät sekä tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaavat henkilöt saman katon alle Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen maaliskuun lopulla. Tänä vuonna tapahtuman teemoina olivat mm. 3D, materiaalit ja Teollisuus 4.0.

Advanced Engineering -messut ovat moniin muihin alan messuihin verrattuna kooltaan pienemmät, mutta esittelevien yritysten tarjonta ja kävijöiden tarpeet kohtasivat näillä messuilla sitäkin paremmin. Messuilla kuulluissa esityksissä kantavana teemana olivat digitalisaatio sekä tuotannonohjauksen tuoma arvo ja hyöty yrityksille: miksi ja miten tietoa kannattaa hyödyntää. Myös vihreät arvot olivat esillä messujen ohjelmassa.

Investointihalukkuus uudistaa teollisuutta

Valmistavan teollisuuden kapasiteettia ja tuottavuutta halutaan lisätä voimakkaasti. Talouskasvun myötä yrityksiltä on löytynyt tähän myös resursseja ja tuottavuuden kasvattamista tukeville ratkaisuille on nyt kysyntää.

Vallitseva trendi valmistavassa teollisuudessa on digitalisaatio: mm. tuotannon ja kunnossapidon toimintoja siirretään yhä enemmän sähköisiin järjestelmiin. Tämän myötä myös kerätyn datan määrä on kasvanut huomattavasti, mikä asettaa haasteita datan tehokkaalle hyödyntämiselle ja luo tarpeen datan hyödyntämistä tehostaville ratkaisuille.

ARROWn tuotteet olivat kokeiltavissa minitehtaassa

ARROWn ja Protaconin minitehdas toimivine linjastoineen Advanced Engineering 2019 messuillaYhteisellä osastolla emoyhtiömme Protaconin kanssa esittelimme valmistavalle teollisuudelle suunnattuja ratkaisuja. Rakensimme messuosastollemme minitehtaan toimivine linjastoineen, jossa työskenteli Omronin LD-mobiilirobotti.

Live-demo on kiinnostava ja havainnollinen tapa esitellä valmiita ohjelmistoratkaisuja sekä ARROWn ja Protaconin laajaa osaamista digitalisaation kumppanina ja teollisuuden uudistajana. Linjasto ja robotti oli liitetty tuotannon lattiatason tiedonkeruun digitalisointia operoivaan ARROW GEMA:an sekä ennakoivan kunnossapidon tarpeisiin vastaavaan ARROW Noviin. Messuvieraat pääsivät itse testaamaan ja ohjaamaan robottia tabletilla. Lisäksi robotti pystyi mm. hakemaan väkijoukon keskellä optimaalisen reitin kuljetuksille.

Messuilla esitellyt ratkaisut ovat osa ARROW Operational Excellence -konseptia, jonka painopiste on visuaalisessa tuotannon päivittäisjohtamisessa. Seuraavan kerran koko Protacon konsernin palvelutarjonta on esillä kesäkuussa Manufacturing Performance Days-tapahtumassa sekä Alihankintamessuilla syyskuussa, molemmat niinikään Tampereella.

Jaa artikkeli: