<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Lean-päivittäisjohtaminen, Kunnossapidon kehittäminen

28.11.2018 8:00:00

ABC-luokittelu auttaa kunnossapidon resursoinnissa

41-A7K_4454

Kunnossapidon rajallisten resurssien tehokas käyttö aiheuttaa haasteita monissa tuotantoyrityksissä. Miten pitää huolta laitteiston käyttövarmuudesta niin, että tuotanto voi sujua häiriöttömästi ja tuottamattomia toimintoja olisi mahdollisimman vähän? Tässä artikkelissa esittelemme yksinkertaisen menetelmän, jonka avulla kunnossapidon työsuunnittelu ja resurssien kohdistaminen oikeaan paikkaan oikeaan aikaan helpottuu.

Kunnossapidon resurssit allokoidaan työsuunnittelussa

Työsuunnittelussa resurssit allokoidaan kunnossapitotöille sekä suunnitellaan töille järkevä suoritusjärjestys ja realistinen aikataulu. Kunnossapidon työntekijäresurssit ovat usein rajalliset ja sen vuoksi työsuunnittelulla halutaan varmistaa, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti oikeiden asioiden tekemiseen.

Jos resurssit ovat rajalliset, on tärkein tavoite varmistaa kaikkein kriittisimpien töiden suorittaminen suunnitellun aikataulun mukaisesti ja samalla huolehtia, että vikakorjausten suorittamista varten jää riittävät resurssit. Eri kohteiden kriittisyyden määrittelyssä voidaan käyttää apuna ABC-luokittelua.

Erottele kohteet toisistaan ABC-luokittelun avulla

Kunnossapidon resurssien kohdistamisessa voidaan hyödyntää koneiden ja laitteiden ABC-luokittelua. Tarkoituksena tässä on tunnistaa yrityksen ydintoiminnan kannalta A-, B- ja C-kriittiset laitteet niiden vikautumisesta seuraavien välittömien ja välillisten vaikutusten mukaan. Vaikutukset voivat olla esimerkiksi työturvallisuuteen, tuotantoon, ympäristöön tai yrityksen talouteen liittyviä.

Jos olisi kyse esimerkiksi voimalaitoksen tuotannosta ja kunnossapidosta, voitaisiin prosessista tunnistaa laitteet, jotka pysähtyessään aiheuttavat koko sähköntuotantoprosessin keskeytymisen ja luokitella nämä tärkeimmiksi eli A-kriittisiksi laitteiksi. Näiden lisäksi voimalaitoksesta löytyy laitteita, jotka vikaantuessaan eivät vaaranna sähköntuotantoprosessia ja ne voidaan huoltaa tai korjata pienemmällä prioriteetilla kuin A-kriittiset laitteet. Tällaisten B- ja C-kriittisten laitteiden tunnistaminen ja luokittelu on vähintään yhtä tärkeää ja asiantuntemusta vaativaa kuin A-kriittisten laitteiden tunnistaminen.

Tämän jälkeen kunnossapidon työnjohto priorisoi laitteiden huollot sekä muut suoritettavat työt laitteiden kriittisyyden mukaan. Kunnossapidon resurssit kohdistetaan ensisijaisesti A-kriittisten laitteiden huoltoihin ja korjaustöihin ennen B- ja C-kriittisten laitteisiin liittyviä toimenpiteitä.

Haluatko lisätietoja?

Jos haluat tietää lisää kunnossapidon kehittämisestä, lataa maksuton oppaamme Lean kunnossapidossa - kohti tehokkaampaa tuotannon kunnossapitoa. Oppaassa kerromme miten lean-ajattelulla voidaan tehostaa kunnossapitoa työsuunnittelun lisäksi huoltamisen, varastoinnin ja päivittäisjohtamisen kautta, ja mikä on kunnossapitojärjestelmän rooli lean-toimintamallin tukena.

Lataa opas: lean kunnossapidossa

Jaa artikkeli: