<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=488305&amp;fmt=gif">

Kunnossapidon kehittäminen

26.1.2017 10:05:57

5 vinkkiä kunnossapitojärjestelmän valintaan

Kunnossapitojärjestelmän hankinta

Kunnossapidon hallintaan löytyy useita erilaisia järjestelmävaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan sekä ominaisuuksiensa että käytettävyytensä suhteen. Useiden vaihtoehtojen joukosta voi usein olla haastavaa löytää juuri oikeanlaista järjestelmää oman yrityksen tarpeisiin. Erittelimme 5 ominaisuutta, jotka auttavat tehokkaan ja yritykselle sopivan kunnossapitojärjestelmän tunnistamisessa.

1. Luotettava teknologia ja helppokäyttöisyys

Nykyaikaisissa järjestelmissä teknologian täytyy olla kohdallaan. Järjestelmän tulee olla selainpohjainen ja nopeasti käyttöönotettavissa. Myös järjestelmän käytettävyys on alati kasvavassa roolissa, ja siksi kunnossapitojärjestelmää valitessa on hyvä varmistua siitä, että järjestelmän teknologia on yhteensopiva ja helppokäyttöinen useiden eri päätelaitteiden kanssa.

2. Kustomoitava kokonaisuus

Modernin teknologian lisäksi järjestelmän tulisi olla helposti sopeutettavissa yrityksen ydinprosesseihin sekä personoitavissa niin asentajan kuin tuotannon operaattorin käyttötarpeisiin. Jos järjestelmä ei tue aidosti käyttäjiensä toimintaa, jää se myös helposti kokonaan käyttämättä.

3. Selkeä käyttöliittymä

Hyvässä kunnossapitojärjestelmässä tarvittavien ominaisuuksien ja toiminnallisuuksien tulisi olla selkeästi löydettävissä. Selkeys ei ainoastaan vaikuta järjestelmän käytettävyyteen, vaan se vaikuttaa myös järjestelmän käyttöönottoon ja käytön oppimiseen. Selkeä järjestelmä takaa kaikkien tärkeiden toiminnallisuuksien tehokkaan hyödyntämisen sekä mahdollisuuden kouluttaa jatkossa helposti uusia käyttäjiä järjestelmän käyttöön.

4. Aitoa tukea prosesseihisi

Yksi tärkeä valinnan kriteeri, joka tulisi muistaa oikean kunnossapitojärjestelmän valinnassa, on järjestelmän mahdollisuus aidosti tukea ja kehittää yrityksen omia kunnossapidon prosesseja. Koska nämä prosessit ovat tyypillisesti hyvin erilaisia eri yrityksissä, ei järjestelmää kannata lähteä valitsemaan pelkästään muiden yritysten kokemuksten pohjalta.  Kunnossapitojärjestelmän tulee olla kokonaisuus, joka soveltuu juuri kyseisen yrityksen omiin prosesseihin. Lisäksi järjestelmässä on tärkeää löytyä tilaa kasvulle sekä tukea kunnossapidon kehittämiseen myös tulevaisuudessa.

5. Toimintamallia tukeva ratkaisu

Monesti uuden järjestelmän käyttöönoton myötä vanhoja kunnossapidon toimintamalleja on hyvä päivittää, mutta sen ei tulisi olla pakollista. Uuden järjestelmän tehtävä onkin tukea mahdollisimman hyvin tavoiteltua toimintamallia, oli se sitten jo olemassa oleva ja hyväksi todettu malli tai kokonaan uusi.

Haluatko lisätietoja?

Lataa Kunnossapitojärjestelmän ostajan oppaamme saadaksesi lisätietoja siitä, mitä kunnossapitojärjestelmän hankinnassa kannattaa ottaa huomioon.

Kunnossapitojärjestelmän ostajan opas

Jaa artikkeli: